Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Холодна війна

Автор:   •  Июнь 18, 2022  •  Курсовая работа  •  8,218 Слов (33 Страниц)  •  18 Просмотры

Страница 1 из 33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра історії Укріїни

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший бакалаврський

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Новітня історія країн Західної цивілізації»

На тему:

«Холодна війна.»

Виконав:

Жмайло Віталій Олександрович,          студент  3-го  курсу,

групи Ісб-1-18-4.0д.

                                                     Науковий керівник:

 Салата Оксана Олексіївна,   Завідувач кафедри Історії України,

доктор історичних наук, профессор

Роботу захищено «  »__________ 2021 р.

Оцінка ____________

Київ 2021

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………. …………………………………………….

РОЗДІЛ І. Історіографія та джерела……………………………………………

РОЗДІЛ ІІ. Від співробітництва в роки війни до Холодної Війни………….

РОЗДІЛ ІІІ. Значення радянсько-американського співробітництва в рамках антигітлерівської коаліції……………………………………………...

РОЗДІЛ IV. Театри військових дій холодної війни…………………………..

  1.  Гонка озброєнь.…………….………………………………………………

 4.2 Боротьба за вплив в країнах третього світу. ………………………….

РОЗДІЛ V. Гарячі точки холодної війни………………………………………

    5.1 Корейська війна……………………………………………………………

    5.2. Зведення Берлінської стіни………………………………………………

    5.3. Карибський кризис………………………………………………………..

    5.4. В'єтнамська війна………………………………………………………….

    5.5. Афганська війна…………………………………………………………...

РОЗДІЛ VI. Закінчення Холодної війни……………………………………….

ВИСНОВОК………………………………………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................

ВСТУП

Як в американській, так і в радянській, а потім українській історіографії велика увага приділяється питанням повоєнної зовнішньої політики США, зокрема, відносинам Сполучених Штатів з Радянським Союзом. Цьому питанню присвячена значна література. Тим не менш, деякі аспекти цієї теми заслуговують подальшого вивчення. Одним з таких аспектів є з'ясування ролі супердержав в розв'язуванні «холодної війни». У даній роботі ставиться завдання на основі літератури проаналізувати деякі питання, що стосуються ролі США на початку «холодної війни».

Радянсько-американські відносини відразу виявилися в центрі міжнародних відносин повоєнного часу, коли на зміну співпраці СРСР і США в період Другої світової війни прийшла жорстка конфронтація, яка отримала назву «холодної війни». Примітно також, що вперше термін «холодна війна» публічно виголосив 16 квітня 1947 році американський фінансист і економіст Б. Барух в своїй промові в Колумбії. Вона багато в чому визначила ідеологізованість і навіть політизацію історичних робіт, наклала відбиток на методи аналізу і зіставлень, торкнувшись різні аспекти висвітлення повоєнної зовнішньої політики США.

У радянській історіографії утвердилася точка зору - однієї з головних завдань зовнішньої політики США в 1940-1950-х рр. було прагнення не допустити соціалістичних революцій в Західній Європі. Активно проводилась думка про прагнення американських правлячих кіл до світового панування. Радянські історики писали про месіанство американської зовнішньополітичної думки, про антикомунізм як рушійну силу процесу формування американської зовнішньої політики.

Радянська історіографія була в значній своїй частині гомогенна, дотримуючись «монолітності», «єдності» концепцій і оцінок. Історики і політологи СРСР багато років були зайняті пошуками «винуватця» післявоєнної конфронтації , хоча певна еволюція в радянській історіографії все ж спостерігалася. Тривалий час радянські історики займали, як правило, «офіційні позиції» і без будь-яких винятків звинувачували американців і їх західноєвропейських союзників в розв'язанні «холодної війни», пов'язуючи це з традиційним американським гегемонізмом.

...

Скачать:   txt (107.6 Kb)   pdf (279.4 Kb)   docx (45.4 Kb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club