Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Іван Мазепа у художній літературі

Автор:   •  Ноябрь 1, 2018  •  Реферат  •  5,206 Слов (21 Страниц)  •  131 Просмотры

Страница 1 из 21

                     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавський Національний Педагогічний Університет ім. В.Г.Короленка                

                        Факультет  психолого – педагогічний

                                        Кафедра  —  Історії  

                                                 РЕФЕРАТ

                                                    на тему:

              «Іван Мазепа у художній літературі»

                                                                                                                     

                                                                                                                      Виконала: студентка групи    

                                                                                    ПП-113

                                                                                    Ромашко Наталія Єгорівна

                                                                                    Перевірила:

                                                                                    Кандидат історичних наук

                                                                                    Лахач Таміла Олександрівна

                                               Полтава  2016

  Зміст

Вступ………………………………………………………………….  3

Розділ I. Іван Мазепа в українській літературі……………………...

     1.1. Образ Івана Мазепи у давній українській літературі……….

     1.2. Іван Мазепа у творах українських письменників та поетів…

Розділ II. Іван Мазепа у світовій літературі………………………….

     1.1.Іван мазепа у творчості зарубіжних письменників та поетів…

Висновок…………………………………………………………………


  Вступ

Мазепа Іван Степанович — гетьман України (1687—1709 рр.); видатний державно-політичний і культурний діяч кінця XVII — поч. XVIII ст.

Народився 20 березня 1639 р. у с. Мазепинці (нині Білоцерківський район(.   Належав до родини відомої правобережної української шляхти. Початкову освіту отримав у школі Київського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції та Голландії, де здобув блискучу європейську освіту, досвід європейського політичного та культурного життя. Знав кілька іноземних мов. Формування національно-політичних переконань І. Мазепи відбувалося під час служби при гетьманах П. Дорошенкові та І. Самойловичеві, які мали програми відродження самостійної й соборної української держави.                                                

   І.Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років. Цей період характеризувався економічним розвитком України-Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури.

  Актуальність дослідження. Гетьман Іван Мазепа належить до тих постатей в українській історії, котрі своєю діяльністю і вчинками найвиразніше виявляли найвищу мету українського народу – прагнення до волі й державності. Ще за життя він викликав підвищену увагу до себе з боку політиків, митців, увагу, що не зникала й по його смерті. Переломним моментом у трактуванні постаті І.Мазепи стала Полтавська битва: знак плюс був замінений знаком мінус.                                                                  

 Односторонній погляд в оцінці цієї непересічної історичної постаті був створений Росією і ґрунтувався, переважно, на офіційних царських документах, упереджених спогадах та замовних історичних дослідженнях. Таким поверховим тенденційним шляхом пішла, за окремими винятками, російська, а потім і радянська, історіографія та література. Радянська історіографія та коментарі до фольклорних і літературних творів відвели Мазепі місце в ряду антигероїв, зрадників. Ця однозначна оцінка виключала будь-який інший підхід до висвітлення теми. Позиція М.Драгоманова та інших.

...

Скачать:   txt (51.3 Kb)   pdf (279.6 Kb)   docx (29.5 Kb)  
Продолжить читать еще 20 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club