Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

DECT стандартының артықшылықтары мен кемшіліктері

Автор:   •  Октябрь 23, 2021  •  Курсовая работа  •  14,063 Слов (57 Страниц)  •  34 Просмотры

Страница 1 из 57

МАЗМҰНЫ

Кіріспе....................................................................................................................

11

1

Теориялық бөлім  ........................................................................................

15

1.1

Ұялы жылжымалы  радиобайланыс желілеріне шолу ………………….

15

1.2

DECT стандартының артықшылықтары мен кемшіліктері ….................

25

1.3

DECT стандартының архитектурасы........................................................

29

1.4

DECT стандартының негізгі параметрлері мен сипаттамалары .............

32

2

Практикалық бөлім ………………………………………………….........

38

2.1

2.2

2.3

Жамбыл металоконструкция зауытының аумақтық сұлбасы .................                DECT стандартты бойынша технологиялық жабдықтарды тандау .......

 Spectralink жабдығының техникалық сипаттамалары мен параметрлері ................................................................................................

38

44

хх

2.4

2.5

Базалық станциясын орналастыру орнын таңдау  ….…………………

Базалық станцияның қамту аймақтарын Окамура-Хата және Б.А. Введенскийәдісі бойыншаесептеу .....…………………………………..

50

53

2.6

Кәсіпорынның абоненттік базасын есептеу ……………………………

55

3

Экономиқалық бөлім .................................................................................

60

3.1

Капиталдық шығындарды есептеу ...........................................................

60

3.2

Жылдық эксплуатациялық шығындарды есептеу ..................................

61

3.3

Экономикалық тиімділікті есептеу ..........................................................

66

4

Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі  ……………………………...

68

4.1

Қызметкерлерді ультра жоғары жиілікті электромагниттік өрістердің зиянды әсерінен қорғау  ......................................................…………........

68

4.2

Биік мұнараларда жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік ережелері  …

71

Қорытынды ................................................................................................

72

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ….........................................................

77

Глоссарий..................................................................................................

79

          Қосымша ......................................................................................................

82

АҢДАТПА

Қазіргі кезде әлемде көптеген байланыс қызметін іске асыратын информацияны жіберудің сымсыз жүйелері жұмыс атқарады. Солардың ішінде қарқынды дамитын жүйе Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT) стандарты бар, ол құрылыс пен жұмыс атқаруда қарапайымдылығымен танымал және жобаны іске асыру бағасының төменділігімен тиімді.

Дипломдық жобада Тараз қаласындағы «Жамбыл металл конструкциялар зауытында DECT стандарты бойынша технологиялық байланыс жобасын әзірлеу мәселелері қарастырылды. Стандарттың негізгі сипаттамалары мен параметрлері, қондырғының құрамы мен желіні құрастыру принциптері қарастырылды.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время во всем мире функционирует множество типов беспроводных систем передачи информации, основными предназначениями которых является предоставление различных услуг связи, организация технологических сетей управления производством. В их числе и стандарт Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT), наиболее динамично развивающаяся система, основными преимуществами которой является простота в строительстве и эксплуатации, а также низкая стоимость реализации проекта.  

В дипломном проекте рассмотрены вопросы проектирования системы мобильной радиосвязи на базе технологии DECTна Жамбылском заводе металлоконструкцийв г. Таразе. Рассмотрены основные характеристики и параметры стандарта, принципы построения сети и состав оборудования.

...

Скачать:   txt (189.5 Kb)   pdf (1.5 Mb)   docx (1.1 Mb)  
Продолжить читать еще 56 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club