Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Өзен ағындысын есептейтін заманауи әдістері

Автор:   •  Октябрь 31, 2020  •  Реферат  •  1,205 Слов (5 Страниц)  •  206 Просмотры

Страница 1 из 5

                                          Жоспары

  1. Кіріспе
  2. Негізгі бөлім
  1. Өзен ағындысын есептейтін заманауи әдістері
  2. Профилографпен ағындыны өлшеу
  3. Профилограф MarSurf XR 20
  1. Қорытынды
  2. Пайдаланылған әдебиеттер

                                                  Кіріспе

   Кез келген аумақтағы су ресурстарының негізгі сипаттамасы олардың орташа көпжылдық су өтімі, яғни қалыпты ағынды болып табылады. Оны анықтаудың дәлдігі ағындыны есептеу дәлдігіне, оның өзгергіштік дәрежесіне,бақылау кезеңінің ұзақтығына және бекеттер желісінің жиілігіне тәуелді.

                                              Негізгі бөлім

  1.    Өзен ағындысын есептеудің замануи әдістері

     Су шығыны, бақыланатын гидравликалық параметр ретінде, базалық параметрлерден туынды шама бар – арнадағы ағынның деңгейі мен жылдамдығы. Шығыс шамасын анықтау үшін екі әдіс қолданылуы мүмкін: көлемдік және жылдамдық. Мелиоративтік жүйелерді пайдаланудың нақты жағдайларында бақылау жармасындағы ағынның орташа жылдамдығы басты өлшенетін параметрі болып табылатын соңғы ғана қолданылады. Тиісінше, шығын өлшегіш деп аталатын аспаптар іс жүзінде жылдамдық өлшегіш болып табылады.

    Р 51657.2-2000 ГОСТІНЕ сәйкес, су шығынын анықтаудың жеті негізгі әдісі бар: гидродинамикалық, тахометрикалық, физикалық, дәлдік, парциалды, концентрациялық және корреляциялық.

    Кез келген әдісті іске асыру екі техникалық компоненттің міндетті болуын көздейді: шығын түрлендіргіші және ағын жылдамдығын өлшеу құралы (құрылғысы).[4]

   Ашық арналардағы су шығынын өлшеудің белгіленген және концентрациялық әдістері қалта , радиоизотоптық белгілер, тұз ерітіндісі және т. б. түріндегі белгілерді ағынға енгізуге негізделген.

    Шығын шамасын анықтау үшін бақылау тұстамалары арқылы белгілердің өту уақытын белгілей отырып, көзбен бақылау немесе ағын учаскесінің бастапқы және соңғы нүктелерінде тұз ерітіндісінің концентрациясын өлшеу қажет.

    Кез келген жағдайда аспаптар мен құрылғылар кешенін қолдану талап етіледі ,бұл әдіс күрделене түседі . Сондықтан мұндай әдістер, негізінен, немесе Шығысты болжамды анықтау үшін немесе гидрометриялық құрылыстарды градуирлеу үшін қолданылады. Шығысты анықтаудың қателігі + 0,3%- дан 10%- ға дейін ауытқиды.

   Өлшеу құралдары ағынды анықтаудың гидродинамикалық, тахометриялық, физикалық және ішінара әдістерін қолданады. Сонымен қатар, ең дамыған физикалық әдістер негізделген, мысалы, «Акрон01», «Взлет РС», «Portalflow 300», «Днепр-7», «UFM-005», «ДРК-4», «Взлет ПР», «РУС-1», «РУС-1М», «SLS-700F» сияқты ультрадыбыстық электромагниттік өлшегіштер  және басқалары. Сондықтан, жабық қысыммен суару желісі үшін су есебін ұйымдастыру міндеті аса қиын емес, өйткені көрсетілген құрылғылар оларды пайдалану талаптарына сәйкес келеді.

   Құбырлар үшін ағын өлшеуіштердің метрологиялық сипаттамалары бірдей дерлік: қателік + 0,5% -дан 1,5% -ға дейін; шығу туралы ақпарат - стандартты аналогтық сигнал 0-5; 4-20 мА; 0-20 мА; көлемдік ағынның жылдамдығы өлшенеді. Ағын өлшегіш массасы мен тұтынылатын қуаттың сипаттамалары ультрадыбыстық шығыс өлшегіштерден  жақсырақ.

   Заманауи импортталған және қымбат тұратын жабдықтардың ішінен калибрлеу жұмыстарын жүргізуге болатын Sontek неміс компаниясы шығарған Argonaut-SL, Argonaut MD, Argonaut SW модельдерінің профиляторлары қолайлы.

   Мелиорациялық жүйелердегі сызықтық-бұрыштық параметрлерді өлшеу мәселесін екі міндетке бөлуге болады. Біріншісі суды мемлекеттік геодезиялық желіге есепке алуды жүзеге асыратын су өлшеуіш гидротехникалық құрылыстардың сызықтық-бұрыштық және биіктіктегі байланысы, бірқатар нақты мәселелерді қамтиды. Белгілі топографиялық-геодезиялық әдістер мен осындай өлшемдерді өлшеу құралдары МС пайдалану қызметінің қажеттілігін толық қанағаттандырады, стандартталған және жақсы тексерілген.[1]

  1. Профилографпен ағындыны өлшеу

   Профилографтардың жұмыс істеу принципі суға қысқа ультрадыбыстық белгіленген жиілік сигналын беруге негізделген. Суда бар шағылыстырғыштар (бөлшектер) сигналды профилограф датчигіне қайтарады. Берілген импульс ағынның жылдамдығына пропорционал жиіліктегі жылжуы бар. Профилографтың ультрадыбыстық сигналы су бағандарын "тереңдік ұяшықтары"деп аталатын көптеген дискретті сегменттерге тігінен бөледі. Жылдамдықтың тік эпюрасын (профилін) алу үшін көрсетілген импульс әрбір "тереңдік ұяшығы"үшін өңделеді.

...

Скачать:   txt (14 Kb)   pdf (154.3 Kb)   docx (48.7 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club