Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Қазақстандағы тележурналистиканың дамуы: тарихы, қазіргі жай- күйі және болашағы (1991-2018 жж.)

Автор:   •  Апрель 2, 2019  •  Дипломная работа  •  30,946 Слов (124 Страниц)  •  705 Просмотры

Страница 1 из 124

Қaзaқcтaн Pеcпубликacы Бiлiм және ғылым миниcтpлiгi

Қожa Aхмет Яcaуи aтындaғы Хaлықapaлық қaзaқ-түpiк унивеpcитетi

Бектембай Сәуле

Қазақстандағы тележурналистиканың дамуы: тарихы, қазіргі жай- күйі және болашағы (1991-2018 жж.)

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫC

5В050400 – «Жуpнaлиcтикa» мaмaндығы

Түркicтaн 2018[pic 1]

Қaзaқcтaн Pеcпубликacы Бiлiм және ғылым миниcтpлiгi

Қожa Aхмет Яcaуи aтындaғы Хaлықapaлық қaзaқ-түpiк унивеpcитетi

«Қорғaуғa жiберiлдi» қоғамдық  ғылымдар

 және журналистика кафедрасының  

 меңгерушісі, филос.ғ.к., доцент

 А.Малдыбек

 __________________

«_____»__________ 2018 ж.

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫC

Тaқырыбы: Қазақстандағы тележурналистиканың дамуы: тарихы, қазіргі жай-күйі және болашағы (1991-2018 жж.)

5В050400 - «Жуpнaлиcтикa» мaмaндығы

Оpындaғaн:                                 Бектембай С.

Ғылыми жетекшici,

п.ғ.к., доцент                                 Оразбекұлы Қ.

Түркістан 2018

[pic 2]

Мазмұны

Кiрicпe...............................................................................................

Негізгі бөлім

1

Қазақстандағы телевидениенің дамуы (1958 - 2018жж.)

1.1

Телевизияның алғашқы дамуының қысқаша ауытқуы. 1958 жылдан 1991 жылдар аралығында.....................................................

1.2

ТРК «Қазақстан»  Тәуелсіздік кезеңінде (1991-2018жж.)  ................

2

ТРК «Қазақстан» XXI ғасырда

2.1

«Қазақстан» телеарнасының заманауи бағдарламалары .................

2.2

Жаңа форматтар уақыты: «Мәдениет»,  «Балапан», мамандандырылған арналар..............................................................

2.3

Елу жылда ел жаңа, алпыс жылда телеарна жаңа.

Қoрытынды .....................................................................................

Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттeр тiзiмi ................................................

[pic 3]

[pic 4]

КІРІСПЕ

Диплом жұмысының өзекті мәселелері. Біз еркін идеялар, көзқарастар ағымы алыс қашықтықтар мен географиялық шекараларды белсенді асып өтіп жатқан, ақпараттық XXI ғасырда өмір сүреміз . Қазіргі таңда жаппай коммуникация мен бұқаралық ақпарат глобальді сипат алуда, оның дамуы мен өсуі қоғамдық дамудың басты элементіне айналып отыр. Көптеген елдерде ақпараттық индустрия - экономикалық өрлеудің басты кілті болып табылады. Елдер барлық коммуникация түрлерін кең түрде пайдалану үшін үлкен күш пен қаражат жұмсауда. Солардың ішінде, бүгінгі таңда ең мықты ақпарат құралы -  теледидар болып табылады. Теледидар - бұқаралық ақпарат құралдарының ең көпшіліктісі, басқа бұқаралық ақпарат құралдарының жете алмайтын қабаттарын қамти алады. Бүгінгі заман қоғамын теледидарсыз тіптен елестету мүмкін емес. Сондықтан, мен өзімнің дипломдық жұмысымда теледидардың дамуын қарастырғым келеді.      Теледидар осы заманның ажырамас бөлігі, қоғамдық өмірдің бірден бір институты болып табылады. Ең көпшілік және ықпалды бұқаралық ақпарат құралы – теледидар . Ақпараттық қоғамда теледидардың даму ерекшелігін, жаңа талаптарда орны мен рөлін анықтау, электронды бұқаралық ақпарат құралдары мен жаппай коммуникацияның біртұтас комплексі ретінде теледидар дамуына «жаңа көзқарастың» қажеттілігі - бүгінгі күні айрықша өзектілік табуда.  Диплодық жұмыста глоболизация эрасындағы, бұқаралық ақпарат құралдарының ең бастыларының бірі болып табылатын, теледидардың Қазақстандағы рөлі мен өзектілігі ашылады. Республикамызда теледидардың алғаш пайда болған кезден бергі тарихы ұсынылады, хабар таратуың заманауи тенденциялары мен Қазақстанның тәуелсіздік алғалы бері теледидардың қалыптасуы мен жаңа бағыттары қарастырылады. Сонымен қатар, еліміздегі теледидардың ашылымы болып табылатын «Қазақстан» ұлттық телеарнасының бағдарламалары қарастырылған. XXI ғасырдағы телеарнаның дамуы, мамандандырылған аудиторияны қамтитын жаңа мультимедиялық коммуникациялар мен арнаның жаңа форматтарының ашылуы – осының бәрін ұсынылған жұмыста зерттеуге болады.

...

Скачать:   txt (308.6 Kb)   pdf (986 Kb)   docx (104.1 Kb)  
Продолжить читать еще 123 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club