Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Әлеуметтанулық зерттеудің сандық және сапалық

Автор:   •  Октябрь 8, 2020  •  Реферат  •  1,917 Слов (8 Страниц)  •  1,676 Просмотры

Страница 1 из 8

Әлеуметтанулық зерттеудің сандық және сапалық                                                                                  

      әдістерінің  артықшылығы мен кемшіліктері

     Қолданбалы зерттеудің сандық және сапалық әдістерінің үлкен тәжірибесі жағдайында теориялық бағдарланған әлеуметтанушылар арасында  “сандық” және   “сапалық” әдістерді жақтаушылардың ұзақ жылдарға созылған пікір таластары өрбіді.Осы қағысу әлеуметтанудың тарихи дамуының барысын белгілі дәрежеде ашып көрсетті.Әлеуметтанудың атасы Огюст Конт өзінің көптеген замандастары сияқты әлеуметтік процестерді табиғаттағы процестер секілді математикалық дәлдікпен есептеуге, модельдеуге және болжамдауға болады деп армандаған.XIX ғасырларда әлеуметтануды “әлеуметтік физика” деп атаған.Огюст Конттан бастап Дюркгеймге дейін, әлеуметтануға жаратылыстану ғылымдарының терминдерін енгізуге барынша тырысты.Алайда,Веберден бастап басқаша термин қалыптаса бастады.Осы ғалымдардың ізденістерінің арқасында әлеуметтану тұрғысынан зерттеулер стратегиясын таңдауда және сапалық әдістер арасындағы біршама тең құқылықты бекітуге жол ашылды.

     Сандық әдістер сапалық әдістерге қарағанда әлеуметтік ақпарат жинау және талдау кезінде әлдеқайда ертерек қолданыла бастады.

талдауының негізгі бірліктері, сонымен қатар деректерді талдау логикасы. Әлеуметтанулық зерттеулердің сандық және сапалық әдістерін салыстырудың негіздері №  Сапалық және сандық стратегиялар туралы әдебиеттердің көп мөлшерін талдаудан кейін олардың салыстырмалы сипаттамаларының келесі негіздері анықталды: бұл екі бағыт зерттеу деңгейінде, әдістерді қолдану мақсатымен, зерттелетін құбылысқа қатысты автордың ұстанымымен, зерттеудің негізгі тақырыбында, ғылыми гипотезаларды, зерттеу құралдарын тұжырымдауда, зерттеу стилі бойынша және ақыр соңында, зерттеу нәтижесінде алынған ақпаратты ұсыну типі бойынша зерттеу. 3. Зерттеу міндеттері: а) құбылыстың параметрлерін өлшеу ә) жеке параметрлер арасындағы байланысты орнату а) құбылыстың жалпы көрінісін ашу ә) құбылысты тұжырымдау, оны түсіндіру 4. Зерттеушінің позициясы: «сырттай» бақылаушы «жанашыр» қатысушы 5. Зерттеушілердің назарында: а) әлеуметтік құрылымдар мен институттар ә) объективті факторлар в) жалпы әлеуметтік процестер а) адам ә) субъективті факторлар б) ерекше, ерекше процестер 6. Зерттеу гипотезалары тұжырымдалады: мәліметтер жинақталғанға дейін, өйткені мәліметтер игеріледі 7. Зерттеу құралдары: а) бұрын жасалған б) ресми түрде, барлық зерттеушілер үшін бірдей а) далалық кезеңге дейін де, оның барысында да анықталды; б) жеке зерттеу тәжірибесін көрсететін формальданбаған 8. Талдау бірліктері: фактілер, оқиғалар, мәлімдемелер, мінез-құлық актілері, жеке тұлғаның фактілерінің субъективті мағыналары. 9. талдау логикасы : дедуктивті: деректерді ұғымдарды оперативтеу арқылы фактілерге дейін; индуктивті: фактілерден тұжырымдамаларға дейін. 10. Талдаудың негізгі әдістері: а) деректерді топтастыру б) типологиялау с) жіктеу а) мазмұнды талдау б) жағдайларды сипаттау в) идеяларды жалпылау 11. Зерттеу деректері: статистикалық бөлу түрінде ұсынылады , масштабты индикаторлар, индекстер және т.б., мәлімдемелер, құжаттар, топтық пікірталастардың зияткерлік өнімдері және т.б. 12 Зерттеу стилі: қатты, суық, жұмсақ, жылы Толығырақ келесі абзацтарда сапалық және сандық әдістерді салыстырудың үш себебі сипатталады: негізгі зерттеулер алынған мәліметтерді талдау құралдары, әдістері және жастар проблемаларын диагностикалауда сапалық және сандық әдістерді қолдану саласы.

Теориялық әдістермен қатар әлеуметтану эмпирикалық әдістерді қолданады. Эмпирикалық зерттеудің бастапқы материалы - әлеуметтанушы алғашқы әлеуметтанулық ақпаратты жинау мен өңдеудің арнайы әдістерін қолдану арқылы алуға және жүйелеуге тырысатын әр түрлі пікірлер, пайымдаулар, әлеуметтік фактілер, мағыналық көрсеткіштер, құбылыстар немесе процестер.

Эмпирикалық әдістер сандық (классикалық) және сапалық болып бөлінеді. Кейбір әдістердің сандық тұрғыдан да, сапалық тәсілдерден де өзгешеліктері бар.

 

...

Скачать:   txt (30.7 Kb)   pdf (96.1 Kb)   docx (16.1 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club