Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру және өткізу

Автор:   •  Ноябрь 11, 2021  •  Реферат  •  1,271 Слов (6 Страниц)  •  41 Просмотры

Страница 1 из 6

1 тақырып Әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру және өткізу

1 Әлеуметтік зерттеулер тұжырымдамасы. Әлеуметтік зерттеулердің түрлері.

2 Зерттеу бағдарламасын және оның негізгі кезеңдерін әзірлеу.

3 Алғашқы социологиялық ақпаратты жинау әдістері. Деректерді талдау.

Әдістемелік кеңестер.

Бірінші сұрақ. Әрқайсысымыз бір немесе бірнеше деңгейде эмпирикалық әлеуметтанулық зерттеулермен радио тыңдаушы, газеттер,журналдар, ғылыми әдебиеттер және т.б. Бұл сұрақты дайындау кезіндеәлеуметтік және социологиялық зерттеулер тұжырымдамасын түсіну қажет.Әлеуметтік зерттеулер қоғамның кез келген әлеуметтік проблемасын,әлеуметтану пәні бойынша анықталған мәселелердің тар шеңберін қамтиды.Социологиялық зерттеулер тек кәсіби әлеуметтанушылармен жүргізіледі.Әлеуметтік зерттеу қоғамның, әлеуметтанудың тар, мамандандырылғанкөзқарасын көрсетеді. Әлеуметтану зерттеуі ғылыми ізденістің қүрделілігінеқарай: барлаушылық, суреттемелік, талдаушылық болып үшке бөлінген.

Әр зерттеу түрінің мысалдарын келтіріңіз.

Социологиялық зерттеулердің түрлерін көрсетіңіз, оларды сипат- таңыз.

Әлеуметтік және әлеуметтік зерттеулер дегеніміз не? Осы зерттеулердің ерекше сипаттамаларын көрсетіңіз.

Екінші сұрақты дайындау кезінде социологиялық зерттеу жүргізу мұқият дайындықты қажет ететінін түсіну қажет. Дайындық жұмыстары кезеңінде социологиялық зерттеу бағдарламасы мен жоспары жасалады. Бағдарламаны әзірлеу жұмысы зерттеу проблемасын анықтаудан басталады. Шешім дайындау мақсатында жедел талдауды талап ететін жағдайды әлеуметтік проблема деп атайды.

Әлеуметтік зерттеулер бағдарламасы қандай бөлімдерден тұрады?

Олардың толық сипаттамасын беріңіз.

Үшінші мәселе. Қазіргі заманғы социология өзінің арсеналында кешенде қолданылатын эмпирикалық әдістердің әрқайсысы. Негізгі әдістер - жазбаша ақпарат көздерін (құжаттарды), байқауды, зерттеу әдістерін талдау.

Бастапқы әлеуметтанулық ақпаратты жинаудың әрбір әдісін сипаттаңыз.

Сауалнама түрінде кеңінен таралған типте тоқтаңыз.

Сауалнаманың ерекшеліктерін және сұхбаттасуды көрсетіңіз. Олар қашан қолданылады?

Эмпирикалық социологиялық зерттеудің соңғы кезеңі деректерді өңдеу, талдау және түсіндіруді, эмпирикалық негізделген қорытындыларды, тұжырымдар мен ұсыныстарды алуды қамтиды. Деректерді интерпретациялау тереңдігі, зерттеушінің сауалнама нәтижелерін талдау барысында социологиялық ақпараттарды өңдеудің заманауи математикалық

және статистикалық әдістерін шебер пайдаланатынына байланысты.

Деректерді өңдеуде қандай мәселелер бар?

Баяндама тақырыптары

1 Социологиялық білім құрылымында қолданбалы зерттеулердің орны мен рөлі.

2 Социологиялық зерттеулердің таңдаулы әдістері

3 Студенттер тобында топтық сауалнаманы ұйымдастыру.

2 тақырып Дін феномені: мәдени және әлеуметтанулық перспектива

1 Дін: негізгі түсініктер. Дінді әлеуметтанулық талдау.

2 Дін және әлеуметтік теңсіздік.

3 Мәдениет әлеуметтануы. Мәдени алуан түрлілілік.

Әдістемелік кеңестер.

Бірінші сұрақ. Дін әлеуметтануы ғылыми пән ретінде ХІХ ғасырдың ортасында бастау алды. Дін қоғамның ажырамас бөлігі. Әлеуметтік талдаутақырыбы: діни сана, діни қатынастар, діни ұйымдар мен қозғалыстар. Э. Дюркгейм «Діни өмірдің қарапайым түрлері» (1912 ж.) атты еңбегінде, адамдар өз өміріндегі қоғамдық билікті мойындағаннан гөрі дінге сенуді жөн санайды дейді. Қоғамдық өмірді қолдай

...

Скачать:   txt (23.3 Kb)   pdf (67.7 Kb)   docx (16.6 Kb)  
Продолжить читать еще 5 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club