Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Әлеуметтануды зерттеудің сандық және сапалық әдістері

Автор:   •  Октябрь 8, 2021  •  Реферат  •  600 Слов (3 Страниц)  •  72 Просмотры

Страница 1 из 3

 

СОӨЖ-3 Мустафаева Сара фок-201

3.1.Әлеуметтануды зерттеудің сандық және сапалық әдістері

        Әлеуметтік ортаны зерттеудің екі әдісі бар, ол сапалық және сандық.

Сандық зерттеу-нақты цифрлар мен статистикалық деректер қажет болған жағдайда жүргізілетін зерттеу. Сандық зерттеулер әдісінің негізінде нақты математикалық және статистикалық модельдер жатыр, нәтижесінде зерттелетін көрсеткіштердің нақты сандық мәндеріне ие боламыз. Сандық зерттеулер тұтынушыға «Қанша?» деген сұраққа жауап береді және зерттелген нысанның көлемін оның танымалдылығын, таралуын зерттейді. Сандық зерттеудің түрлері көп. Мысал ретінде: сұхбат, өнімді тексеру, бетпе бет сөйлесу және т.б.

Сапалық зерттеу-адамның мінез-құлқын сандық жағынан емес сапалық жағынан зерттеу. Егер  сандық зерттеуді біз «Қанша?» деген  сұраққа жауап алсақ, сапалық зерттеуде біз «Неге?» деген сұраққа жауап аламыз. Сапалық зерттеудің кең таралған әдістері фокус-топ және тереңдетілген сұхбат. Сапалық зерттеуді алғашқы орында зерттеліп жатқан мәселеде негізі және көптеген пікірлерді алуға мүмкіндік береді. Сапалық зерттеулер толық әрі жеткілікті саналады, егер де зерттеушілер сирек кезесетін пікірлер жиынтығын жинай алса. Сапалық зерттеулерде ешқандай жағдайда респондеттердің қаншасы осындай немесе өзге пікірлерді таңдағанын санауға болмайды.

     Артықшылықтары

   Кемшіліктері

     Сапалық

Мәселені терең түсіну

Тезірек

Қымбат емес

Респонденттерге жеке көзқарас

Мақсатты аудиторияға             әсер етуді бақылау оңайырақ

Стандартты емес және тар аудиториямен жұмыс

Неғұрлым субъективті

Болжау қиын

      Сандық

Нақтырақ деректер

Болжау мүмкіндігі

Аудару оңай

Нақты компания деректерімен біріктіру оңайырақ

Уақыт пен бюджет көп жұмсалады

Терең мотивация мен бағалау анық емес

Мақсатты аудиторияға жету қиынырақ

3.2 Әлеуметтанулық зерттеудің негізгі кезеңдерін

сипаттап беріңіз.

Белгілі бір әлеуметтік құбылыстардың немесе процестердің даму тенденциялары туралы ғылыми негізделген болжамдарды әзірлеу мақсатында кез келген практикалық мәселелерді шешуге бағытталған әлеуметтанулық зерттеулер қолданбалы деп аталады. Ең алдымен ғылыми теорияларды дамытуға бағытталған зерттеулер іргелі болып табылады. Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістері мен әдістерін қолдана отырып, мәліметтерді жинауға және талдауға бағытталған зерттеулер эмпирикалық деп аталады және ол алдына қандай мақсат қойғанына байланысты іргелі және қолданбалы әлеуметтанудың шеңберінде жүргізілуі мүмкін.

Әлеуметтанулық зерттеулердің кезеңдері:

I. Дайындық кезеңі

Социологиялық зерттеулердің дайындық кезеңінде зерттеу бағдарламасы әзірленеді - социологиялық зерттеудің әдістемелік, әдістемелік, ұйымдастырушылық және техникалық негіздемесі бар құжат.

1) Бағдарламаның әдістемелік бөлімі:

  • белгілі бір теориялық жұмысты жүргізуді қамтитын зерттеу мәселелерін тұжырымдау және негіздеу, нәтижесінде мәселенің әлеуметтанулық аспектілері бөлектеліп, оның негізгі және қосалқы элементтері анықталады. Проблемалық жағдайды талдау нәтижесінде тақырып анықталады
  • Зерттеу пәнінде кеңістік шекаралары анықталады, оның ішінде зерттеу объектісі зерттеледі, уақыт шекарасы. Зерттеу объектісі мен пәнін бөлу әлеуметтанушыға жүйелік талдау негізінде зерттелетін объектінің элементтері мен олардың байланыстарын сипаттайтын диаграмма түрінде ұсынылуы мүмкін гипотетикалық идеализацияланған моделін құруға мүмкіндік береді;
  • зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін анықтау.

II. Әлеуметтанулық зерттеуді жүргізудің негізгі (далалық) кезеңі ақпаратты жинау процедураларын әзірлеуді қамтиды: 

Бастапқы әлеуметтанулық ақпаратты жинау әдістері, оларды қолдану әдісі мен тәртібі сипатталған, жинақталған материалды талдау әдістері мен әдістері ойластырылған.

...

Скачать:   txt (9.5 Kb)   pdf (139.7 Kb)   docx (17.6 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club