Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Автор:   •  Ноябрь 16, 2020  •  Реферат  •  6,849 Слов (28 Страниц)  •  276 Просмотры

Страница 1 из 28

[pic 1]

«Қазақстан тарихы және әлеуметтік-қоғамдық пәндер» кафедрасы

044 -60/16

32беттің. беті

Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәнінен силлабус

Пәннің оқу бағдарламасы (СИЛЛАБУС)

   Пән: «Қазақстанның қазіргі заман тарихы»

   Пән коды: KKZT 1101

                   БББ атауы: 6В10101 «Жалпы медицина»

                   Оқу сағаттарының/кредиттердің көлемі: 150/5

                   Оқытылатын  курс пен семестр: 1/1

Шымкент, 2020

Силлабус «Әлеуметтік-саяси білімдер» модульдік оқу бағдарламасы «Жалпы медицина» БББ сәйкес әзірленген және кафедра мәжілісінде талқыланды

Хаттама №_____    «_____»_________2020 ж.

Кафедра меңгерушісі, Phd докторы   ________   Ж.О.Нұржанбаева

        

Оқытушылар туралы мәліметтер:

 Аты-жөні

Дәрежесі  және лауазымы

Эл.мекен-жайы

Ғылыми қызығушылықтар және т. б

Жетістіктер

1

Нуржанбаева Ж. О.

PhD докторы, кафедра меңгерушісі

janat189@mail.ru

 Ғылыми жұмысы: Қазақстанның жаңа және қазіргі заманғы тарихы  

60-тан аса ғылыми мақалалардың, 2 оқу-әдістемелік құралдарының авторы

2

Абдурахманов Нурмухамед Абдушамаевич

Т.ғ. к., доцент м.а.

nurmuhameda@mail.ru

Ғылыми жұмысы: ХІХғ. аяғы және ХХ ғғ. басындағы Қазақстанның жер қатынастарының тарихы.        

50 аса ғылыми мақалалар,  2 оқу-әдістемелік құралдарының авторы

3

Утегенов Бахыт Даутбекович

Аға оқытушы

Каzaxstan @mail.ru

Ғылыми жұмысы: ХХ ғ. және қазіргі кезеңдегі мәселелер

30 аса ғылыми мақалалардың авторы

4

Беккулова Ақмарал

Атығаевна

Аға оқытушы

Maral.2479@mail.ru

Ғылыми бағыты: ХХ ғ. және қазіргі кезеңдегі мәселелер

20 аса ғылыми мақалалардың авторы

Байланыс ақпараты:

Оңтүстік Қазақстан медициналық академия, «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-қоғамдық пәндер» кафедрасы. Әл-Фараби  алаңы 1. 3 корпус  2 қабат, аудиториялар120б, 130, 209, 210, 232. Телефон (АТС): 40-82-22 (226), Каzaxstan @mail.ru

Оқыту және/немесе техникалық қолдау бойынша сұрақтар туындаған жағдайда, "ОҚМА" АҚ сайтындағы CALL-Center, Helpdesk бөлімінде көрсетілген телефондар арқылы және/немесе электрондық пошта арқылы хабарлауға болады.

Пәннің саясаты: 

Студенттерге қойылатын талаптар:

 • себепсіз сабақтарды жібермеу;
 • сырт келбеті жинақы, ұқыпты;
 • жоғарғы оқу орнында бекітілген жалпыға міндетті форманы сақтау;
 • тәжірибелік сабақтарда белсенділік көрсету;
 • сабақтарға дайындықпен келу;
 • БӨЖ тапсырмаларын кесте бойынша кезінде тапсырып,қорғай білу;
 • сабақтарға кешікпеу;
 • сабақ кезінде әдептілік атмосфераны қолдау;
 • кафедра мүлкін ұқыпты пайдалану;
 • Білім алушылардың жазбаша жұмыстарының барлық түрлері плагиатқа тексеруден өтеді.
 • Дәріс, тәжірибелік сабақтар мен БӨЖ сабақтарының кестесіне сәйкес тапсырмаларды орындау, тапсырмаларды тапсырудың соңғы күндерін қадағалау (ҚОТ жағдайында).

Себепсіз жіберілген сабақтар өтелмейді. Әртүрлі себептермен (денсаулыққа байланысты, жанұя жағдайы, басқа да себептермен) жіберілген жағдайда, анықтама құжаттарының негізінде деканаттың рұқсатымен өтеледі. Өтем сабаққа берілген рұқсат парағы 30 күн жарамды. Студенттің орындаған БӨЖ тапсырмалары ОБӨЖ сабақтарында бағаланып, оқу журналы мен электронды  журналға қойылады, себепсіз жіберілген сабақтардың айып баллдары алынады. Білім алушы аралық бақылауға себепсіз келмеген жағдайда пәннің емтиханына жіберілмейді.студент ағымдық, аралық бақылаулардан 50% дан төмен алған жағдайда пәннің емтиханына жіберілмейді.

...

Скачать:   txt (104.2 Kb)   pdf (327.9 Kb)   docx (661.6 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club