Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Iнтегральний фактор сучасного феномену грошей

Автор:   •  Октябрь 9, 2019  •  Статья  •  763 Слов (4 Страниц)  •  61 Просмотры

Страница 1 из 4

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ФАКТОР СУЧАСНОГО ФЕНОМЕНУ ГРОШЕЙ

Integral factor of modern money phenomenon.This research consists of a general analysis of problems money in terms of the interdisciplinary approach of behavioral sciences.

Гроші завжди відігравали домінуючу роль як в житті суспільства, так і в повсякденності окремих людей. На перший погляд їх вплив найбільше відчувається в сфері економіки, де розглядається достатньо простий принцип: заробити гроші, отримати прибуток для того щоб реалізувати свої мрії. Але сьогодні спостерігається посилений психологічний і світоглядний вплив грошей, що поступово набувають соціальних та психологічних ознак. Таким чином, теорія грошей як дисципліна стала носити міждисциплінарний характер, що потребує додаткового аналізу. Своєчасність теми визначається і тим, що глобалізаційні процеси формують нову модель фінансової системи, де гроші є не тільки ключовим фактором фізіологічних потреб людини, її безпеки, але і частково впливають на соціум, успіх, самореалізацію, формування і дотримання моралі, опрацювання ієрархії цінностей.

У сучасному суспільстві гроші виконують економічні, соціальні, культурні функції, стають могутні джерелом формування стереотипів в буденній свідомості про статусну ієрархізацію та соціальні ролі, впливають на всі форми людської поведінки на формування моральних цінностей. Сьогодні з грошими асоціюються такі фактори як влада(сила, досягнення статусу), як безпека(гроші дають здоров’я, комфорт, свободу), як відповідальність(асоціація з грошима як правдивістю, справедливості, терпимістю) і навіть як досягнення щастя. Так, нобелівський лауреат з економіки А.Дітон здійснив дослідження, участь в якому взяли 450 тис. американців із різним рівнем доходу. Шляхом опитування та аналізу відповідей його команда вивела магічну цифру для щастя – 75 тис.дол. доходу пари на рік. Що менша цифра для кожної пари, то більшою є ймовірність незадоволеності життям учасників експерименту.

Зрозуміло, що для більшості гроші – це суто економічне явище, що визначає їх як товар, що став символом інших товарів. Але навіть економісти відзначають їх магічну силу, що сформувалася тоді, коли люди почали карбувати перші монети золота. Золото вважалося чимось чарівним: воно загадково поблискувала, і його не брала іржа. Цей метал використовувався у святилищах для жертвопринесення; він правив за обмінний засіб у стосунках з богами. Статуї богів нерідко були позолоченими, а шумери на своїх золотих та срібних зливках карбували зображення Іштар – богині плодючості, а також смерті.

У людській свідомості гроші набули певної духовної сутності, стали предметом поклоніння – фетишем. Грошовий фетишизм – це надання грошам особливого значення, преклоніння перед ними та їх обожнювання.

Економічна теорія передбачає різні погляди економістів на природу та виникнення грошей. Еволюційна концепція (К.Маркс, К.Менгер, С.Дзюбик, Г.Кірейцев, С.Маслова та ін.) розглядає гроші як результат еволюційного процесу розвитку форм вартості, як історичну категорію, що розвивалася на кожному етапі товарного виробництва і наповнювалася новим змістом через зміну його умов. Раціоналістична концепція(Д.М.Кейнс, Дж.Гелбрейт, Л.Харріс, Г.Кнапп, П.Семюелсон, К.Макконнелл та ін.) пояснює гроші як результат угоди між людьми про проведення мінового обміну, що потребує запровадження  спеціальних інструментів [1,с.25].

...

Скачать:   txt (10 Kb)   pdf (120 Kb)   docx (11.5 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club