Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Безробіття та шляхи його зниження в Україні

Автор:   •  Январь 11, 2022  •  Курсовая работа  •  6,224 Слов (25 Страниц)  •  14 Просмотры

Страница 1 из 25

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ I. Теоретичні засади безробіття в Україні..................................................5

1.1 Суть та основні причини безробіття……………………………………………5

1.2 Соціально-економічні наслідки безробіття…………….....................................9

РОЗДІЛ II. Стан безробіття в Україні……………..................................................11

2.1 Сучасний стан безробіття в Україні…………………………………………..11

2.2 Вплив пандемії COVID-19 на стан безробіття в Україні……………………16

2.3 Державне регулювання зайнятості населення……………………………….23

РОЗДІЛ III. Шляхи зниження безробіття в Україні…………………...................28

ВИСНОВКИ...............................................................................................................31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................33


ВСТУП

Безробіття – одна із важливих соціально-економічних категорій, оскільки, з одного боку, перешкоджає забезпеченню виробництва валового національного продукту – основи життєдіяльності суспільства, а з другого – не дає можливості людині реалізуватися через участь у суспільно корисній праці. Рівень безробіття вважається одним із індикаторів у світі, адже це найважливіший показник якості людського життя, який використовується при обчисленні індексу нещастя. Cаме рівень безробіття населення є показником соціальних процесів, стабільності й упевненості у завтрашньому дні країни. Актуальність цього дослідження пов’язана з необхідністю створення дієвих механізмів, що забезпечували б реалізацію права на працю, якому належить пріоритетне місце в системі основних соціальних прав і свобод людини та громадянина.

Актуальність теми. Україна перебуває в умовах нестабільної політичної ситуації, що яскраво відображається на економіці країни. Викликане веденням військових дій на сході України, разюче погіршення ситуації після 2014 року призвело до затяжної економічної кризи, що, в свою чергу, позначається у дисбалансі всіх макроекономічних показників. Наслідком дестабілізації є падіння виробництва, скорочення рівня життя населення, зниження інвестиційної діяльності , суттєве підвищення рівня інфляції та безробіття. В умовах територіальної та політичної невизначеності, Україна зазнала значних втрат, в тому числі й демографічних. Втрати серед економічно активного населення і в той же час недостатнє використання трудового потенціалу країни на фоні політичної та економічної невизначеності (у формі безробіття) відображаються на економічній ситуації. А саме людський потенціал є одним з основних факторів стабільності економіки.

В зв’язку з цим, проблема безробіття в умовах дестабілізації країни в цілому, повинна стати однією з провідних проблем, які необхідно розв’язати для досягнення покращення економічної ситуації в умовах затяжної економічної кризи. Саме це створює необхідність більш детального теоретичного дослідження безробіття, його причин та визначення можливостей його подолання. При аналізі сучасного стану безробіття в умовах нестабільної економічної ситуації можна дійти висновку, що для розв’язання цієї проблеми потрібно вжити заходів, що не можуть обмежуватися тільки сферою трудових відносин. Розробка дієвої економічної стратегії вимагає кардинального реформування внутрішніх макроекономічних механізмів, що залишається дуже невиразним .

 Мета дослідження: розробка пропозицій та напрямів розв’язання проблеми безробіття на національному та регіональному рівнях в умах кризи економіки України.

Предмет дослідження – безробіття, особливості явища та його виникнення в умовах кризи.

 Об’єкт дослідження – трудові відносини на ринку праці та їх особливості.

Відповідно до вказаної мети поставлені такі завдання: 

  • дослідити суть безробіття як макроекономічного явища, його види;
  • визначити основні причини та соціально-економічні наслідки безробіття;
  • провести аналіз безробіття на національному та регіональному рівні;
  • розробити план заходів для вирішення проблеми безробіття в Україні в кризових умовах.

РОЗДІЛ I. Теоретичні засади безробіття в Україні

1.1 Суть та основні причини безробіття

За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток (750 млн. чол.). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства.

...

Скачать:   txt (86.1 Kb)   pdf (318.1 Kb)   docx (44.5 Kb)  
Продолжить читать еще 24 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club