Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фактори впливу на конкурентоспроможність України на світовому ринку озброєння та механізми її підвищення

Автор:   •  Ноябрь 30, 2018  •  Курсовая работа  •  7,859 Слов (32 Страниц)  •  49 Просмотры

Страница 1 из 32

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальний стан та тенденції світового ринку озброєння

1.1 Місце та значення світового ринку озброєнь

1.2 Тенденції розвитку світового ринку озброєння

Розділ 2. Дослідження позицій України на світовому ринку озброєнь

2.1 Аналіз діяльності України на світовому ринку військово-технологічної продукції

2.2 Міжнародна кооперація військового співробітництва у виробництві зброї

Розділ 3. Фактори впливу на конкурентоспроможність України на світовому ринку озброєння та механізми її підвищення

3.1 Аналіз факторів, що впливають на конкурентоспроможність України на світовому ринку озброєння

3.2 Забезпечення механізму підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку озброєння

Висновки

Вступ

Світовий ринок озброєнь є одним з найбільш складних секторів світового господарства. Політична нестабільність, зростання військової напруги, збройні конфлікти - все це закономірно призводить до мілітаризації і збільшення попиту на озброєння. Військово-технічна співпраця є невід'ємною частиною зовнішньої політики будь-якої держави. Конфлікт на сході України показав необхідність прискореної модернізації збройних сил та зміцнення обороноздатності країни.

Актуальність теми полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів розвитку військово-промислового комплексу Україні у зв’язку з тим, що ринок озброєння має тісний зв’язок з економічними і політичними вимірами системи міжнародних відносин і нерідко використовується деякими суб’єктами як основний фактор впливу. В умовах складної економічної ситуації в Україні пошук додаткових шляхів реалізації експортного потенціалу держави є одним із основних завдань влади. Водночас, удосконалюючи експортну політику держави, слід ураховувати не лише потребу у збільшенні кількісних показників експорту, а й необхідність підвищення його якісної структури.

Функціонування країни на світовому ринку військово-технологічної продукції є одним із найважливіших аспектів зовнішньої діяльності держави. Ця сфера завжди викликала підвищений інтерес і увагу світової спільноти, потенційних конкурентів і покупців, експертів, підприємців тощо. Значний здобуток у дослідження проблеми підвищення конкурентних позицій на світовому ринку військово-технологічної продукції внесли як іноземні вчені В. Відяпін, Т. Джейдер, К. Омає, М. Ханоуз, так і вітчизняні науковці В. Горбулін, О. Барановський, В. Бегма, В. Будкін, О. Власюк, А. Гальчинський, О. Гергель, О. Гончаренко, М. Єрмошенко, В. Кириленко, А. Лук'янов, Г. Манчуленко, В. Мунтіян, В. Новицький, І. Семеніхін, П. Скурський, А. Сухоруков, Г. Удовенко, А. Шевцов та інші.

Разом з тим, залишається цілий перелік питань, що потребують детального вивчення.

Мета роботи. Визначити місце України на світовому ринку озброєнь, виявити та оцінити фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності країни на світовому ринку військово-технологічної продукції, а також визначити шляхи нарощення конкурентних переваг вітчизняних суб’єктів господарювання у даному сегменті.

Для реалізації мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання дослідження:

- розглянути стан та тенденції світового ринку озброєннь;

- провести аналіз діяльності України на світовому ринку озброєнь;

- розглянути міжнародну кооперацію військового співробітництва у виробництві зброї;

- визначити фактори впливу на конкурентоспроможність, та механізми її підвищення;

Об’єкт дослідження – ринок озброєнь та військової техніки України та інших країн світу.

Предмет дослідження – загальний стан світового ринку озброєнь та військової техніки та місце України на даному ринку. Основні партнерські взаємозв’язки України та країн світу у військово-технічній сфері.

...

Скачать:   txt (108.2 Kb)   pdf (491.3 Kb)   docx (152.1 Kb)  
Продолжить читать еще 31 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club