Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Ринки капіталів та їх вплив на формування складу і видів реальних інвестиційних фірм

Автор:   •  Октябрь 30, 2018  •  Курсовая работа  •  7,308 Слов (30 Страниц)  •  219 Просмотры

Страница 1 из 30

УНІВЕРСИТЕТ  ДЕРЖАВНОЇ  ФІСКАЛЬНОЇ  СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ

Кафедра  економічної  теорії

КУРСОВА  РОБОТА

Економічна теорія: «Мікроекономіка»

на   тему: «Ринки капіталів та їх вплив на формування складу і видів реальних інвестиційних фірм»

Робота виконана

студентом (кою) першого курсу ННІ обліку, аналізу та аудиту, група   ОБД-17-2

Науменко Олександр Олексійович

Керівник курсової роботи:

Корж Марина Анатоліївна

к. е. н., доцент

Ірпінь - 2018


Реєстраційний №________ «________» ___________________ 2018 ________

(дата)                       ( П.І.П.)

Результати перевірки ________________________    _____________________

(бали)                                         (підпис викладача)

Результати захисту _______________________________    _________________________

(бали)                                         (підпис викладача)


Завдання  по курсовій  роботі

з навчальної  дисципліни “Мікроекономіка”

Тема курсової роботи:

«Ринки капіталів та їх вплив на формування складу і видів реальних інвестиційних фірм»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КАПІТАЛУ

  1.  Сутність ринку капіталу як економічної категорії та його структура
  2.  Форми реальних інвестицій підприємства та їх сутність

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

2.1. Аналіз проблем розвитку ринку капіталів України

2.2. Дослідження основних напрямів підвищення конкурентоспроможності національного ринку капіталу в умовах фінансової глобалізації

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ:

Додаток  А - пояснення до 1-3 графічних мікроекономічних моделей,що стосуються теми;

Додаток В - 2-3 статистичні таблиці динаміки економічних показників,що стосуються теми курсової роботи,та їх аналіз;

Презентація за темою курсової роботи (друкований та електронний варіанти-10-15 слайдів).

Завдання отримав_______________________________________________          

Керівник______________________________________________________

“____”_______________20__ року

Етапи написання курсової роботи та її захист

п/п

Назва етапів

Термін

виконання

Відмітки про виконання

1.

Вибір теми

До 02.02.2018 р.

2.

Вивчення літературних джерел,

складання плану курсової роботи

До 09.02.2018 р.

3.

Узгодження плану курсової роботи

 з керівником

До 09.02.2018 р.

4.

Підготовка першого розділу

 курсової роботи  та подання керівнику

До 09.03.2018 р.

5.

Підготовка другого розділу курсової роботи та подання  керівнику

До 16.04.2018 р.

6.

Підготовка  вступу  та висновків курсової роботи  та  подання керівнику

До 23.04.2018 р.

7.

Доопрацювання курсової роботи з

 урахуванням зауважень керівника

До 30.04.2018 р.

8.

Подання керівнику закінченої курсової роботи  для проходження перевірки  на плагіат та отримання відгуку керівника курсової

роботи

9.

Захист курсової роботи:                   ОБ-17-1

                                     ОБД-17-2

                                                             ОБР-17-1

ОБП-17-1

21.05.2018 р.

22.05.2018 р.

23.05.2018 р.

24.05.2018 р.

...

Скачать:   txt (99.7 Kb)   pdf (756.5 Kb)   docx (237.5 Kb)  
Продолжить читать еще 29 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club