Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Отчет по практике в ТОВ “Пром комплект”

Автор:   •  Ноябрь 19, 2020  •  Отчет по практике  •  2,945 Слов (12 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 12

РЕФЕРАТ

Звіт з навчальної практики 23 сторінок, 7 джерел, 3 додатка.

Об’єкт дослідження: ТОВ «Пром Комплект»

Мета роботи: ознайомитися з формами і методами роботи в юридичному відділі товариства “Пром Комплект”, навчитися складати нормативно-правові документи та застосувати теоретичні знання на практиці.

Методи дослідження: система як загальнонаукових методів, так і прийомів пізнання (наприклад: спостереження мноюв процесі складання юристами товариства документів та здійснення ними інших юридичних дій; також, діалектичний та системний аналіз роботи підприємства).

Завдання :

  1. поглибити і закріпити отримані теоретичні знання;
  2. отримати навички роботи з документами правового характеру;
  3. брати участь створенні розпорядженнь та договорів;
  4. допомогати у проведенні організаційних заходів;
  5. виконувати доручення керівника практики;
  6. Ознайомитись з функціональними обов'язками працівників юридичного відділу;
  7. Ознайомитись з основними законодавчими та нормативно-правовими актами;
  8. вивчити психологічні аспекти роботи з клієнтами.

База практики: ТОВ “Пром комплект”

Термін проходження: з 08.06.2020-19.06.2020


ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................4

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.........................................................5

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ “ПРОМ КОМПЛЕКТ”/………….

1.1  Характеристика підприємства...................................................................6

1.2  Юридичний статус підприємства.............................................................6

1.3  Майно підприємства..................................................................................7

1.4  Права підприємства....................................................................................8

1.5  Обов'язки підприємства....................................................................................9

1.6  Управління підприємством і самоврядування трудового колективу...........10

1.7  Господарська та соціальна діяльність підприємства....................................11

1.8  Ліквідація і реорганізація підприємства........................................................13

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЮРИДИЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА....................................................................................................15

ВИСНОВКИ...................................................................................................17

РЕКОМЕНДАЦІЇ..........................................................................................18

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ПОСИЛАНЬ.........................................19

ДОДАТКИ.......................................................................................................20

Додаток А. Заява про зменшення позовних вимог.......................................20

Додаток Б. Попередній розрахунок витрат...................................................24

Додаток В. Розрахунок відсотків...................................................................25

ВСТУП

Наприкінці 3 курсу, мені була надана можливість проходити практику для придбання досвіду у галузі юриспруденції. Під час практики я навчилась складати деякі види документів і відчути робочий процес на підприємстві на собі. Практику проходила в товаристві з обмеженою відповідальністю  ТОВ “ПромКомплект” по вул. Перша Ливарна, буд. 48, міста Запоріжжя.

Навчальна практика сприяє формуванню фахівця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання, творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію; давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням.

Я, як студентка, за період практики, мала оволодіти сучасними методами та формами праці юриста, навчитися захищати права, свободи і законні інтереси громадян, інтереси суспільства та держави, що є важливою складовою навичок майбутнього спеціаліста.

...

Скачать:   txt (46.4 Kb)   pdf (170 Kb)   docx (32.1 Kb)  
Продолжить читать еще 11 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club