Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналіз економічного розвитку австрії, ліхтенштейну та Швейцарії

Автор:   •  Март 12, 2018  •  Контрольная работа  •  16,389 Слов (66 Страниц)  •  161 Просмотры

Страница 1 из 66

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. І. Сікорського»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра міжнародної економіки

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

із кредитного модуля «Міжнародні економічні відносини»

на тему « АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АВСТРІЇ, ЛІХТЕНШТЕЙНУ ТА ШВЕЙЦАРІЇ »

Виконали: 

Перевірив: 

Термін здачі студентом закінченої роботи: 10.11.2017 р.

№ п/п

Критерії оцінювання

Рекомендована кількість балів

Кількість балів

1

Повнота розкриття теми

5

2

Якісне представлення статистичних даних

1

3

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків

2

4

Якість оформлення

2

5

Бонусні / штрафні бали

Всього

10

Київ 2017

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА        5

1.1. Геополітичне положення        5

1.2. Основні події в історії розвитку та становлення країни        8

1.3. Основні відомості про країну        14

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ КРАЇНИ        18

2.1. Тенденції демографічного розвитку        18

2.2. Тенденції зміни і структура ВВП        27

2.3. Динаміка показників зовнішньої торгівлі        37

2.4. Основні макроекономічні показники країни        47

РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ КРАЇНИ В ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ, ЧЛЕНСТВО В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ        56

ВИСНОВКИ        61

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        63


ВСТУП

Кожна країна має певний імідж на фоні інших країн, особливо при посиленні міжнародних економічних відносин та встановленні торговельно-економічних зв’язків. Країни розглядаються та аналізуються не тільки як відособлені структурні одиниці, а і у контексті світових відносин з впливом на інші країни, та такими, на яких можливий вплив з боку країн, світових організацій, транснаціональних корпорацій. Посилюється регіоналізація внутрішніх і міжнародних економічних відносин, при якій окремі країни і групи країн прагнуть пристосуватися до нових умов, подолати відставання від лідерів, створюючи пільговий режим зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням національної та регіональної специфіки. У рамках географічного розташування на європейському континенті проводимо аналіз таких країни, як Ліхтенштейн, Швейцарії та Австрії . Незважаючи на своє географічне розташування, дві з трьох обраних країн не входить до регіонального об’єднання Європейського союзу, але при цьому є одним з членів Шенгенської зони з 2011 року, що привабливо зі сторони проведення операцій по переміщенню, та є членом Європейської асоціації вільної торгівля (ЄАВТ).

У країнах розвинуті на рівні як промисловість так і фінансовий сектор, відносно високий показник ВВП на душу населення, що вказує на економіко-соціальний добробут населення. Актуально провести економічний аналіз обраних країн для встановлення причинно-наслідкових зв’язків розвитку країн у європейському регіоні, ведення економічної діяльності та приведення до високих значень відносного ВВП.

Об’єктом дослідження у розрахунковій роботі є економіка обраних країн Ліхтенштейн, Швейцарія та Австрія та їх міжнародні економічні відносини.

...

Скачать:   txt (226.3 Kb)   pdf (1.3 Mb)   docx (598.8 Kb)  
Продолжить читать еще 65 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club