Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналізу витрат діяльності підприємства в сучасних економічних умовах в Україні

Автор:   •  Октябрь 8, 2019  •  Курсовая работа  •  10,096 Слов (41 Страниц)  •  128 Просмотры

Страница 1 из 41

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………..3

1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Економічна суть валових витрат та їх класифікація………………5

1.2 Фактори впливу на витрати підприємства (за видами)……………11

1.3 Вибір та обґрунтування показників для аналізу та управління витратами (за видами)…………………………………………………………15

1.4 Порівняльна характеристика методів аналізу та управління витратами підприємства …………………………………………………………………..17

2     АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Характеристика підприємства та аналіз основних техніко-економічних (фінансово-економічних) показників підприємства………….24

2.2  Джерела фінансування витрат (за видами)………………………...28

2.3  Калькулювання собівартості конкретного виду продукції……….32

2.4  Аналіз динаміки та структури витрат (за видами)…………………38

2.5 Аналіз впливу витрат на формування фінансового результату підприємства (точка беззбитковості) …………………………………………39

3 ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ  УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1  Напрями підвищення ефективності витрат…………………………43

3.2  Шляхи та резерви зниження витрат підприємства…………………46

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….50

Список використаних джерел…………………………………………..53

        

ВСТУП

 В умовах розвитку ринкових відносин, де відбувається жорстка конкурентна боротьба за місце на ринку, де ціни формуються під впливом ринкових сил, таких, як попит і пропозиція, проблема раціонального використання ресурсів стає все більш актуальнішою. Витрати та оптимізація їх рівня на одиницю продукції є важливим чинником підвищення ефективності діяльності підприємства, і водночас – підвищення його конкурентоспроможності.

Менеджери та підприємці все більшу увагу надають ефективності використання ресурсів, їх раціональному розподілу з метою зниження валових витрат виробничо-господарської діяльності, що як резерв підвищення прибутковості такої діяльності є запорукою фінансової стабільності та розвитку підприємства.

Актуальність питань управління валовими витратами на підприємствах зумовлена й тим, що серед пріоритетних проблем організації та ведення бізнесу в Україні є висока собівартість вітчизняної продукції, відсутність фінансових ресурсів для розвитку, відсутність системи управлінського розвитку, адекватного до потреб управління. Усе це потребує від керівників підприємств впровадження та застосування сучасних технологій управління витратами, їх економії та запобігання втратам.

Управління витратами – засіб досягнення підприємством високого економічного результату своєї діяльності. Воно не зводиться лише до зниження витрат, а поширюється на всі елементи управління

Метою даної роботи  є оцінка аналізу витрат діяльності підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити економічний зміст валових витрат підприємства,

— провести аналіз основних техніко-економічних показників фермерського господарства «Дудко»

— зробити калькулювання собівартості конкретного виду продукції

— провести загальний  аналіз динаміки та структури валових витрат,

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методичних основ аналізу та управління витратами підпариємства.

Об’єктом дослідження є процес аналізу валових витрат фермерського господарства «Дудко».

Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  1. Економічна суть валових витрат та їх класифікація

Валові витрати – це сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюють як компенсацію вартості товарів (робіт, послуг), які купують для використання у власній господарській діяльності.

До валових витрат суб'єктів підприємницької діяльності належать насамперед усі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (придбання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, оплата праці робітників і службовців, відрахування у загальнодержавні цільові фонди, витрати на відрядження, орендна плата, позареалізаційні витрати, пов'язані з відвантаженням та транспортуванням продукції, інші витрати, які пов'язані з виробництвом та реалізацією (продажем) продукції, і крім амортизаційних відрахувань від вартості основних засобів і нематеріальних активів).

...

Скачать:   txt (144.4 Kb)   pdf (780 Kb)   docx (223.8 Kb)  
Продолжить читать еще 40 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club