Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Управління грошовими потоками підприємства від операційної діяльності

Автор:   •  Ноябрь 22, 2018  •  Курсовая работа  •  15,658 Слов (63 Страниц)  •  268 Просмотры

Страница 1 из 63

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………..5

  1. Економічна сутність грошових потоків від операційної діяльності підприємства та управління ними…………………………………...…5
  2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку грошових потоків від операційної діяльності підприємства………………………………………………...………….12

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЖИТОГАЗ»……………………………………………………………………..18

  1. Організаційно-економічний аналіз досліджуваного підприємства…18
  2. Документування операцій з грошовими потоками ТОВ «Житогаз»..30
  3. Особливості управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «Житогаз»………………………………………………………………34

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………….39

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….…....51

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..…54

ВСТУП

Актуальність теми.  Функціонування підприємства неможливе без використання фінансових ресурсів. Основне місце серед вказаної сукупності займають грошові потоки. Їх надходження та витрачання формується в результаті господарських операцій і вимагає суворого цільового спрямування на досягнення поставлених господарських завдань підприємства. Порушення вказаних умов призводить до дисбалансу інших складових господарських засобів, технічної відсталості виробництва, фінансової залежності суб’єкта господарювання.

Таким чином, ефективність управління найбільш ліквідними ресурсами, що залежить від своєчасного та оптимального контролю використання грошових потоків від операційної діяльності, визначає рівень фінансової стабільності й можливість подальшого розвитку підприємства. Тобто грошові потоки є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове становище підприємства, його життєздатність. Значущість та роль грошей на рівні підприємства обумовлює доцільність їх окремого детального дослідження, визначення стратегії і тактики управління формуванням та використанням.

Питання обліку грошових потоків від операційної діяльності є дуже цікавим на сьогодні, адже змінюється законодавство. Цю тему розглядали багато вчених-економістів, серед яких слід виділити тих, хто зробив найбільший внесок у цій сфері, зокрема: Д. Гушу, І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська, А.С. Табалюк, С.Л. Береза, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко та інші.

Зважаючи на актуальність питань, пов’язаних з готівковими розрахунками на підприємстві, метою даної курсової роботи є дослідження управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «Житогаз» та розробка пропозицій щодо його удосконалення.

Для цього необхідно вирішити наступні завдання:

  • ознайомитися з теоретичною інформацією ᅠ шляхом дослідження спеціальної літератури ᅠ та нормативних документів;
  • розкрити економічну ᅠ сутність грошових потоків ᅠ від операційної діяльності та ᅠ особливості управління ними;
  • дослідити організацію обліку ᅠ операцій з грошовими потоками на базовому ᅠ підприємстві та визначити шляхи ᅠ щодо її удосконалення;
  • висвітлити організацію ᅠ та методику управління ᅠ грошовими потоками на досліджуваному підприємстві;
  • виділити ᅠ основні шляхи ᅠ вдосконалення управління грошовими ᅠ потоками.

Об’єктом дослідження є ᅠ особливості управління грошовими потоками ᅠ підприємства ТОВ «Житогаз».

Предметом дослідження є ᅠ сукупність теоретичних, методологічних і ᅠ практичних положень управління ᅠ і використання грошових ᅠ потоків від операційної діяльності та їх еквівалентів, враховуючи ᅠ специфічні особливості торгової діяльності ᅠ підприємства та визначення напрямків ᅠ максимізації позитивних фінансових показників.

У ᅠ процесі дослідження застосовувалися такі методи: ᅠ порівняльно-історичний, структурно-типологічний, аналізу й ᅠ синтезу під час вироблення ᅠ наукової концепції.

...

Скачать:   txt (190 Kb)   pdf (918.4 Kb)   docx (159.3 Kb)  
Продолжить читать еще 62 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club