Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Контрольная работа по "Фінанси"

Автор:   •  Декабрь 5, 2018  •  Контрольная работа  •  3,148 Слов (13 Страниц)  •  11 Просмотры

Страница 1 из 13

ЗМІСТ

ВСТУП

3

1.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

4

1.1.

Тестові завдання

4

1.2.

Теоретичне питання. Аналіз складу, структури на напрямів грошових потоків

5

2.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «ЄННІ ФУДЗ»

9

2.1.

Характеристика та економічна оцінка господарської діяльності

9

2.2.

Оцінювання        кредитоспроможності        ПАТ        «Єнні Фудз»        за фінансовими показниками

11

2.3.

Інтегральна  оцінка  кредитоспроможності  ПАТ  «Єнні Фудз» та визначення класу боржника

18

ВИСНОВКИ

20

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

21

ДОДАТКИ

22


ВСТУП

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти засвоїти теоретичні положення щодо сутності та значення фінансового аналізу.

Завданням контрольної роботи є оволодіти знаннями з основ фінансового аналізу, методами та прийомами його здійснення; вивчити комплекс показників оцінки фінансового стану підприємства, порядок їх розрахунку, методів оцінки та інтерпретації; опанувати методику попереднього експрес-оцінювання фінансового стану підприємства, аналізу складу, динаміки, структури та ефективності використання його майна, джерел фінансування, ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, інвестиційної привабливості та кредитоспроможності; вивчити методику комплексного оцінювання фінансового стану підприємства; набути практичні навички проведення аналітичної роботи, навчити формулювати логічні, розрахунково обгрунтовані аналітичні висновки щодо якості фінансового стану підприємств та можливостей його покращення.

Об’єктом дослідження є ПАТ «Єнні Фудз».

Контрольна робота складається із двох розділів. Перший розділ складається із тестових завдання та теоретичного питання, а другий – із практичної частини.

Теоретичне завдання передбачає розгляд питання аналізу складу, структури на напрямів грошових потоків.


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

  1. Тестові завдання

1. До групи показників оцінки структури балансу належить:

а) коефіцієнт оборотності;

б) коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом;

в) індекс рентабельності інвестицій;

г) коефіцієнт закріплення оборотних активів;

д)правильної відповіді немає.

Правильна відповідь: д)правильної відповіді немає, оскільки жоден із наведених показників не оцінює структуру балансу.

2. Величина оборотних активів підприємства дорівнює власним оборотним коштам , якщо:

а) підприємство має довгострокові зобов’язання та забезпечення;

б) підприємство не має довгострокових зобов’язань та забезпечень;

в) підприємство не має короткострокових кредитів банку;

г) підприємство не має поточних зобов’язань та забезпечень;

д) правильної відповіді немає.

Правильна відповідь: б) підприємство не має довгострокових зобов’язань та забезпечень.

3. До особливостей внутрішнього фінансового аналізу належить:

а) вузьке коло суб’єктів аналізу;

б) не регламентованість методик аналізу;

в) використання в аналізі інформації переважно фінансової звітності підприємства;

г) поєднання функцій обліку, аналізу, планування та обґрунтування управлінських рішень;

д) правильної відповіді немає.

Правильна відповідь: б) не регламентованість методик аналізу

Окрім цього іншими особливостями внутрішнього фінансового аналізу є:

...

Скачать:   txt (45.8 Kb)   pdf (292.6 Kb)   docx (40.5 Kb)  
Продолжить читать еще 12 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club