Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Удосконалення операційної діяльності туристичної фірми ПП«Just Go»

Автор:   •  Ноябрь 19, 2020  •  Курсовая работа  •  4,481 Слов (18 Страниц)  •  31 Просмотры

Страница 1 из 18

Національний Транспортний Університет Факультет менеджменту, логістики і туризму Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Операційний менеджмент»

Виконала студентка :групи ТР-3-2 спеціальності 242 «Туризм»

Денисової Надія Анатоліївна

Керівник: доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри.Сніжко Лариса Леонідівна 

Національна шкала _______Кількість балів _________Оцінка ECTS          

Члени комісії:                           

[pic 1][pic 2]

                                                                                   (підпис)                (прізвище та ініціали)

м. Київ 2020

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….…..3

1 ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА, АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА……….…….4

1.1Загальна характеристика організації  та її операційна діяльність…….………..4

1.2 Характеристика та оцінка операційної системи організації…………………...7

1.3Рекомендації щодо удосконалення операційного менеджменту в організації....9

2 РОЗРОБКА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ СІТЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ………………………………………11

2.1Складання плану проекту………………………………………………………..11

2.2Побудова сітьового графіку виконання проекту………………………………..15

2.3Розрахунок та оцінка сітьового графіку проекту……………………………….15

3 АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ…………………………………………………………………...….18

3.1Оцінка існуючого рівня забезпечення якості надання послуг в організації…………………………………………………………………………….18

3.2Рекомендації щодо покращення якості надання послуг в організації……...….20

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..…….23

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ………………………………………..……25        

ВСТУП

Операційний менеджмент - це діяльність, що пов'язана з розробкою, використанням та удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється основна продукція або послуги компанії (організації). Подібно маркетингу і фінансам операційний менеджмент представляє область бізнесу з явно вираженими управлінськими функціями

Наявність висококваліфікованих операційних менеджерів є важливим якісним чинником успішного управління операційними системами усіх форм власності та напрямків діяльності. Чим складнішим є об’єкт управління, тим потрібнішими стають здатності менеджера оптимізувати операцію, задати їй відповідний режим функціонування, його готовність до мобільного обґрунтування і структурування прийнятого рішення.

Актуальність роботи. Полягає саме в значимості операційної системи для розвитку туристичної фірми та в пошуку ефективних шляхів оптимізації операційної системи.

Мета курсової роботи: удосконалення операційної діяльності туристичної фірми ПП«Just Go».

Завданнями курсової роботи є:

1.        Дослідження теоретичних основ операційної діяльності туристичного підприємства;

  1. Аналіз операційної діяльності туристичної фірми ПП«Just Go»;
  2. Рекомендації та пропозиції щодо удосконалення роботи туристичної фірми ПП«Just Go».

Об’єктом курсової роботи є підприємство туристичної індустрії – туристична фірма ПП«Just Go».

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних аспектів функціонування операційної системи та підприємства ПП«Just Go».

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних учених із маркетингу, менеджменту, реклами.

...

Скачать:   txt (61.6 Kb)   pdf (299.3 Kb)   docx (665 Kb)  
Продолжить читать еще 17 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club