Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Оцінка ефективності мотиваційних процесів на підприємстві суб’єктів ЗЕД

Автор:   •  Январь 11, 2022  •  Курсовая работа  •  16,190 Слов (65 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 65

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра економіки праці та менеджменту

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ

з дисципліни  " Економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності

на тему: « Оцінка ефективності мотиваційних процесів на підприємстві суб’єктів ЗЕД»

Здобувача 4 курсу групи МН -4-5

спеціальності 073 "Менеджмент"

Коваль Н.А.

Керівник:к.е.н.,доц. Шереметинська О.В.

Національна шкала _____________

Кількість балів: ________

Оцінка:  ECTS _____                                          

Члени комісії  

___________________________

(підпис)                (прізвище та ініціали)

                                                                                   ___________________________

(підпис)            (прізвище та ініціали)

                                                                                                                               __________________________

(підпис)            (прізвище та ініціали

Я як здобувачка Нацiонального унiверситету харчових технологій розумію i підтримую політику унiверситету з дотримання академічної доброчесності. Я не надавала i не одержувала недозволеної допомоги під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів i текстів інших авторів мають посилання на вiдповiдне джерело

Н.А.Коваль                                         Коваль Н.А..

Унікальність _60__%

м. Київ   2021 рік


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інститут    ННІЕіУ        кафедра     економіки праці та менеджменту

Дисципліна Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність       073  "Менеджмент"

Курс 4 група  5 Семестр 7

ЗАВДАННЯ

на курсовий проєкт здобувача

Коваль Наталії Андріївни

                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи  Оцінка ефективності мотиваційних процесів на підприємстві суб’єктів ЗЕД

2. Термін здачі здобувачем закінченого роботи   18 грудня 2021 р.  

3. Вихідні дані до проєкту    Навчальна, методична та наукова література, законодавчі акти

4. Зміст (перелік питань, які підлягають розробці)   Вступ   1.  Теоретичні основи забезпечення ефективності мотивації персоналу на підприємстві суб’єктів ЗЕД Висновок до розділу 1. 2. Оцінка ефективності мотивації праці ПрАТ «Оболонь» Висновок до розділу 2.3. Шляхи вдосконалення системи мотивації на підприємстві при здійснення ЗЕД.

Висновок до розділу 3   Висновки.  Список використаної літератури

 

5. Дата видачі завдання   10 жовтеня  2021 р._________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

п/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів

Примітка

1.

Обрання теми курсової роботи

10 жовтня

2.

Складання попереднього варіанту плану роботи

20  жовтня

3.

Збір теоретичного та практичного матеріалу за темою дослідження

30 жовтня

4.

Корегування плану курсової роботи

3 листопада

5.

Написання вступу

9 листопада

6.

Написання 1 розділу курсової робити

15 листопада

7.

Написання 2 розділу курсової робити

25 листопада

8.

Написання 3 розділу курсової робити

5 грудня

9.

Написання висновків

8 грудня

10.

Оформлення курсової роботи

10 грудня

11.

Здача курсової роботи на кафедру

12.

Виправлення курсової роботи згідно зауважень

13.

Захист курсової роботи

        Здобувач           ___[pic 1]__________         Коваль Н. А.  

                                     (підпис)

        Керівник        _____________                Шереметинсь О.В.___________

                                  (підпис)                  (прізвище, ім’я, по-батькові)

"10" жовтня  2021 р

 

ВСТУП……………………………………………………………………………5

...

Скачать:   txt (219.3 Kb)   pdf (577.8 Kb)   docx (129 Kb)  
Продолжить читать еще 64 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club