Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Ринок: основні характеристики і особливості аналізу

Автор:   •  Декабрь 24, 2017  •  Курсовая работа  •  5,420 Слов (22 Страниц)  •  233 Просмотры

Страница 1 из 22

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра менеджменту ЗЕД

   

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “ Маркетинг ”

на тему: “ Ринок: основні характеристики і особливості аналізу ”

Курсанта : Брилькової А.М

Групи М08-2

                             

Керівник курсової роботи: Петруня В.Ю, доц..

                                   

Дніпропетровськ – 2011   

ЗМІСТ

ВСТУП        3

I.        ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ        4

1.1        Сутність ринку і його види        4

1.2        Основні функції ринку та принципи його функціонування        7

II.        ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РИНКУ ТОВАРІВ        10

2.1        Мета і способи аналізу        10

2.2        Етапи аналізу ринку товарів        12

III.        ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТОВАРІВ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ АВТОМОБІЛІВ.        17

3.1        Аналіз ринкової ситуації продажу автомобілів.        17

3.2        Тенденції і перспективи ринку.        23

ВИСНОВОК        25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        26

ДОДАТКИ        27

ВСТУП

Сучасна ринкова економіка становить винятково складний господарський організм, який складається з величезної кількості виробничих, комерційних, фінансових, інституціональних та інформаційних структур, що взаємодіють в економічному просторі на основі розгалуженої системи правових норм бізнесу і об’єднуються в єдине поняття — ринок.

Ринок можна трактувати у вузькому і широкому значеннях слова. У вузькому значенні ринок — це місце, де продаються і купуються товари.

Ринок у широкому значенні слова є системою організації економіки, що виникла внаслідок природного розвитку, еволюції економічних відносин.

Отже, ринок – це форма організації і функціонування економічних зв’язків господарюючих суб’єктів, що ґрунтуються на принципах вільної купівлі-продажу, а також суспільна форма функціонування економіки, за якої забезпечується взаємодія виробництва і споживання, прямий і зворотній вплив на виробництва і споживання.

Існує багато видів ринків, однак тематикою курсової роботи визначається саме ринок товарів і послуг. Треба відзначити, що в умовах сучасної економічної ситуації товарному ринку відводиться  особлива роль, що відображає взаємодію всіх ланок у процесі руху товару.

Сьогодні в світі відбувається перехід економік країн до ринкової економіки, яка є такою формою організації економічного життя суспільства, в якій виробники і споживачі взаємодіють за допомогою ринку.  Тому дана тема курсової роботи актуальна. Також треба відмітити, що враховуючи цю тенденцію переходу до ринкових відносин, дослідження і аналіз ринку набули великого значення.

Метою курсової роботи є визначення основних характеристик ринку і особливостей його аналізу, як в теоретичній, так і в практичній формі. Відповідно до мети буде розглянуто і проаналізовано ринок автомобілів – це динамічний ринок з цілим рядом специфічних особливостей.

  1. Основні характеристики ринку товарів і послуг
  1. Сутність ринку і його види

Розкриваючи питання щодо поняття і сутності ринку, не можна не торкнутися історії його виникнення. Ще в первісному суспільстві був обмін товарів, що здійснювався в натуральній формі — один товар обмінювався на інший. Із розвитком продуктивних сил, удосконаленням знарядь праці обсяги виробництва товарів все більше зростали. Так з’являється товар, який виконує роль загального еквівалента, що виводить товарні відносини на якісно новий рівень, сприяючи швидкому зростанню й розвиткові продуктивних сил.

...

Скачать:   txt (73.5 Kb)   pdf (454.4 Kb)   docx (60.3 Kb)  
Продолжить читать еще 21 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club