Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Дослідження маркетингової діяльності будівельного підприємства на ринку будівельних сумішей України (за матеріалами ТОВ «Мареі»)

Автор:   •  Декабрь 9, 2018  •  Дипломная работа  •  18,008 Слов (73 Страниц)  •  101 Просмотры

Страница 1 из 73

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ[pic 1]

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

___________Смерічевський С.Ф.

«_____» ______________ 2018 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ

«БАКАЛАВР»

Тема: Дослідження маркетингової діяльності будівельного підприємства на ринку будівельних сумішей України (за матеріалами ТОВ «Мареі»)                

Виконала: Верчук Лілія Леонідівна                                                                

Керівник: д.е.н., доцент Князєва Тетяна В’ячеславівна                                  

Консультанти з розділів: д.е.н., доцент Князєва Т.В.                                        

Нормоконтролер з ЄСКД (ЄСПД):  Радченко Г.А.                                        

                                                 Київ – 2018

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ[pic 2][pic 3]

Факультет економіки та бізнес-адміністрування                                        

Кафедра маркетингу                                                                                

Oсвітній ступінь «Бакалавр»                                                                          

Напрям підготовки  6.030507  «Маркетинг»                                                

(шифр, найменування)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__                                                                                       Смерічевський С.Ф    

«14» травня 2018 р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломного проекту (роботи) студента

                                                Верчук Лілії Леонідівни                                        

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема проекту (роботи): Дослідження маркетингової діяльності будівельного підприємства на ринку будівельних сумішей України (за матеріалами         ТОВ «Мареі»)                                                                                        

затверджена наказом ректора від «17»  травня 2018 р. №  1078/ст                    _

2. Термін виконання проекту (роботи): з 14.05.2018_по_18.06.2018                

3. Вихідні дані проекту (роботи): дані балансу, звіту про фінансові результати, дані статистичної звітності та оперативні дані                                

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці):        

_1. Теоретико-методичні основи розробки товарної політики підприємства        

_2. Дослідження діяльності ТОВ «Мареі»                                                

5. Перелік обов’язкового графічного матеріалу: рисунки, графіки, таблиці, схеми                                                                                                        


6. Календарний план-графік

№ п/п[pic 4]

Завдання

Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Збір необхідної інформації та її подальша обробка

14.05.18 – 15.05.18

виконано

2.

Аналіз діяльності підприємства, виявлення наявних проблем

16.05.18-22.05.18

виконано

3.

Написання теоретичної частини

23.05.18-24.05.18

виконано

4.

Написання аналітичної частини

25.05.18-05.06.18

виконано

5.

Підведення підсумків роботи у висновку

06.06.18-15.06.18

виконано

6.

Оформлення пояснювальної записки

16.06.18-17.06.18

виконано

7.

Підготовка презентації та доповіді

18.06.18

виконано

...

Скачать:   txt (231.7 Kb)   pdf (1.5 Mb)   docx (894.6 Kb)  
Продолжить читать еще 72 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club