Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт з виробничої практики в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Автор:   •  Февраль 12, 2018  •  Отчет по практике  •  11,958 Слов (48 Страниц)  •  8,421 Просмотры

Страница 1 из 48

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

З В І Т

Про виробничу практику

Студентки _

Спеціальність Фінанси і кредит

Навчальна група 3ФК9 - 046

Керівник від бази практики ______________________________________________

______________________________________________________________________ 

                                                                      (посада, прізвище ім’я та по батькові, підпис)

                  М. П

Оцінка практики комісією коледжу: _______________________

Голова комісії:  

Члени комісії:

Київ - 2016


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………9

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПАТ КБ «ПриватБанк»………………..10

1.1 Історія створення та організація  діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»…………………...10

1.2 Ліцензування діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»…………………………………………10

1.3 Організаційна структура та управління ПАТ КБ «ПриватБанк»………………………...11

Додатки.

 • схема організаційної структури банку.
 • копія ліцензій та дозволів банківської установи

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ ПАТ КБ «ПриватБанк»………………………13

2.1. Ресурси ПАТ КБ «ПриватБанк», їх склад та структура………………………………….13

2.2. Власний капітал ПАТ КБ «ПриватБанк» та його формування………………………….14

2.3. Залучений капітал ПАТ КБ «ПриватБанк» та його характеристика………………....…15

2.4. Аналіз  здійснення депозитних операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»………………………17

Додатки

 • звіт про власний капітал
 • копії документів із залучення депозитних коштів

РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ ПАТ КБ  «ПриватБанк»…….......18

3.1. Порядок оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків.18

3.2. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика………………………………...19

3.3. Порядок відкриття рахунків у банківській установі……………………………………..21

Додатки

 • схема розрахунків платіжними дорученнями.
 • схема розрахунками чеками.
 • схема розрахунків акредитивами
 • копії документів з касових операцій;
 • копії документів операційного відділу (платіжне доручення, меморіальний ордер, платіжна вимога - доручення).

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ……………………...23

4.1. Умови та порядок укладення кредитної угоди…………………………………………...23

4.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника……………………………………………..25

4.3. Аналіз динаміки кредитних операцій……………………………………………………..26

Додатки

 • порядок видачі кредитів клієнтам (схема).        
 • копії документів з кредитних операцій.

РОЗДІЛ 5.  ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТ  КБ «ПриватБанк»………………………………………………………………………………………..28

5.1. Операції ПАТ КБ «ПриватБанк» в іноземній валюті…………………………………….28

5.2. Аналіз інвестиційних операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»…………………………………29

Додатки

 • копії документів з валютних операцій (договір на відкриття валютного рахунка, приходні та видаткові валютні ордери.)
 • копії угоди про депозитарні послуги; комісійної  угоди.

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ПАТ КБ «ПриватБанк»…..……………………………………………….........31

6.1. Організація обліку в ПАТ КБ «ПриватБанк»……………………………………………..31

6.2. Система дистанційного обслуговування Клієнт-банк.…………………………………..32

РОЗДІЛ 7. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ПАТ КБ  «ПриватБанк»………………………………………………………………………………………..34

7.1. Аналіз динаміки доходів і витрат ПАТ КБ «ПриватБанк» ……………………………...34

...

Скачать:   txt (166.9 Kb)   pdf (624 Kb)   docx (188.9 Kb)  
Продолжить читать еще 47 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club