Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Еволюція грошових відносин та їх роль в забезпечені обігу товарів і послуг

Автор:   •  Апрель 21, 2019  •  Курсовая работа  •  21,065 Слов (85 Страниц)  •  63 Просмотры

Страница 1 из 85

     

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

КУРСОВА РОБОТА    

з дисципліни “Гроші та кредит”

Тема :  Еволюція грошових відносин та їх роль в забезпечені обігу товарів і послуг

Виконала:

Студентка 2 курсу групи  2ф

Спеціальність: фінанси та кредит

Напрям підготовки: 6.030508

Жук Катерина Андріївна Науковий керівник:

Кардашова Тетяна Миколаївна

 

Бердянськ - 2017


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1 ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН

1.1 Розвиток форм грошей…………………………………………………………….5

1.2 Сучасні грошові відносини…………………………………………………….....9

1.3 Функції грошей та їх розвиток…………………………………………………..13

 РОЗДІЛ 2 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ

 2.1 Готівкові та безготівкові грошові відносини…………………………………..17

 2.2 Особливості функціонування електронних грошей…………………………...23

 2.3 Структура грошової маси в Україні…………………………………………….26

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН 1.3 Використання Bitcoin для забезпечення обігу товарів і послуг……………….31  ВИСНОВОК…………………………………………………………………………...38СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….40


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Одним з найважливіших чинників ефективного функціонування ринкової економіки є високий рівень розвитку грошових відносин у суспільстві. Гроші забезпечують життєдіяльність кожної з ринкових структур, сприяють подальшому розвитку процесу суспільного відтворення матеріальних та нематеріальних благ, їх виробництву, обміну, розподілу та споживанню. Грошові відносини є найскладнішим елементом ринку. Історія грошей, по суті є процесом поступового відбору окремих товарів чи особливих штучних форм, найбільш придатних виконувати функції грошей у певних ринкових умовах. Дослідження еволюції грошових відносин дозволить оптимально використовувати інформацію минулих поколінь, та більш продуктивно проводити реформи в цій сфері.                                        Дослідженням та аналізом, розглянутих у курсовій роботі питань, займалися: Савлук М. І., Чухно А.А., Мороз А.М., Попов В.М., Базилевич В.Д., та інші.                                                                                                        Метою курсової роботи є в межах запропонованого обсягу розглянути основні питання, що стосуються  еволюції грошових відносин.  Крім того у своїй роботі ми намагалися простежити як змінювалися  форми грошей, особливу увагу приділили сучасним грошам та зростанню їх ролі у розвитку економіки.                        Для досягнення вказаної мети поставлені наступні завдання:                        - розкрити сутність та роль грошових відносин в ринковій економіці й обґрунтувати пріоритетність їх розвитку;                                                                - проаналізувати види грошових форм та їх еволюцію;                                        - розглянути форми організації грошового обігу, вплив стану грошової маси на стан економіки ;                                                                                         - запропонувати шляхи вдосконалення грошових відносин, які забезпечать кращий  обіг товарів та послуг;                                                                        Об'єктом дослідження є грошові відносини в умовах трансформаційної економіки та форми грошей.                                                                                Предметом дослідження є поняття, виникнення грошей та грошових відносин.                                                                                                Методи дослідження ґрунтуються на системному аналізі економічних явищ і узагальненні їх результатів. На основі діалектичного методу пізнання проведено вивчення та визначені напрямки вдосконалення грошової системи.

...

Скачать:   txt (133.5 Kb)   pdf (399.6 Kb)   docx (47.8 Kb)  
Продолжить читать еще 84 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club