Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Засоби вимірювання

Автор:   •  Ноябрь 19, 2020  •  Практическая работа  •  1,596 Слов (7 Страниц)  •  3 Просмотры

Страница 1 из 7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський національний політехнічний університет

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту

Захист практичних робіт №  1, 2, 3

                                         з дисципліни

«Тенденції розвитку технологій та обладнання для вимірювань»

                                                                                 Виконала: Бурсакова А.С.  

                                             

Одеса 2020

Тема: Засоби вимірювання.

Контрольні питання

4. У чому полягає відмінність вимірювальної системи від вимірювальної установки?

Вимірювальна установка - це сукупність функціонально об'єднаних заходів, вимірювальних приладів, вимірювальних перетворювачів та інших пристроїв, призначених для ізме¬ренія однієї або декількох ФВ і розташована в одному місці.

      Вимірювальна система - це сукупність функціонально об'єднаних заходів, вимірювальних приладів, вимірювальних перетворювачів, ЕОМ та інших технічних засобів, розміщених в різних точках контрольованого об'єкта для вимірювань однієї або скількох ФВ, властивих цьому об'єкту, і вироблення вимірювальних сигналів в різних цілях.

9. Наведіть основні впливаючі величини при виконанні лінійних вимірювань механічними засобами вимірювань.

Впливає величина - це ФВ, що не вимірюється даними засобом вимірювань, але впливає на розмір вимірюваної величини і (або) результат вимірювань.

До основних впливаючих величин відносяться температура, атмосферній тиск, вологість, прискорення  вільного падіння.

При виконанні лінійних і кутових вимірів (по МІ 88-76) на засоби вимірювань впливають такі основні величини:

    - механічні,

  - оптико-механічні (температура, вібрації, орієнтація в просторі відлікового пристрою);

- пневматичні (температура, вібрації, орієнтація в просторі відлікового пристрою, атмосферний тиск);

- інтерференційні (температура, атмосферний тиск, вологість повітря, вібрації, запиленість, вміст СО2).

11. Що визначає клас точності засобу вимірювань?

Клас точності засобу вимірювань - узагальнення характеристика даного типу засобів вимірювальної техніки, як правило, відображає рівень їх точності, що виражається межами допустимих основної та додаткових погрішностей, а також іншими характеристиками, що впливають на точність.

Наприклад, мікрометри гладкі типу МК випускають 1 і 2-го класів точності.

12. Які чинники враховують при виборі засобу вимірювань?

Порівняння нормованих метрологічних характеристик різних засобів вимірювань дозволяє здійснити вибір необхідних засобыв вимірів для конкретних умов вимірювання.

На вибір засобів вимірювань впливає і характер виробництва. У масовому і великосерійному виробництві з великою програмою випуску і обмеженою номенклатурою вимірюваних виробів використовують високопродуктивні механізовані і автоматизовані засоби вимірювань і контролю. Застосовують також спеціальні контрольні пристосування і жорсткі граничні калібри. Універсальні засоби вимірювань застосовують, як правило, для налагодження устаткування.

Метрологи здійснюють вибір конкретного засобу вимірювань по РД 50-98-86 з урахуванням умов вимірювання в залежності від вимірюваного розміру, допуску на виготовлення і похибки вимірювання.

13. Від чого залежить величина похибки вимірювання і які похибки вона включає в себе?

Похибка супроводжує всі виміри і пов'язана з недосконалістю методу, засоби вимірювання, умови вимірювання (коли вони відрізняються від н.у.).

Залежно від принципів дії приладу ті чи інші фактори впливають.

Розрізняють похибки СІ і результату вимірювань за рахунок впливу зовнішніх умов, особливостей вимірюваної величини, недосконалості СІ.

...

Скачать:   txt (22.1 Kb)   pdf (263.8 Kb)   docx (827.6 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club