Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розрахунок конструктивно-технологічних параметрів сонячної електростанції

Автор:   •  Ноябрь 22, 2021  •  Курсовая работа  •  4,968 Слов (20 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 20

2

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Кафедра: «Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки»

КУРСОВА РОБОТА

з виробничих процесів та обладнання об'єктів автоматизації

на тему: «Розрахунок конструктивно-технологічних параметрів сонячної  електростанції»

Студентки____________2 курсу___________

спеціальності___________АКІТ___________

____________Медової К. Г. ___________

(прізвище та ініціали)

Керівник доц., к.т.н. Яшков І.О._____

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала_____________________

Кількість балів:________Оцінка: _________

ECTS ____________________________________

Члени комісії

____ Демська Н.П. _____  

(підпис) (прізвище та ініціали)

____ Цимбал О.М. _____  

(підпис) (прізвище та ініціали)

____ Яшков І.О. _____  

(підпис) (прізвище та ініціали)

2020

3

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет АКТ Кафедра КІТАМ Напрям  

підготовки Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (номер, назва)

Курс 2 Група АКТАКІТ –19 –1 семестр 3

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВИЙ ПРОЄКТ (РОБОТУ)

студентці Медовій Катерині Григорівні (прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема проєкту (роботи) «Розрахунок конструктивно-технологічних параметрів  сонячної електростанції» 

2 Термін здачі студентом закінченого проєкту (роботи) 30.12.20 р.

3 Вхідні дані до проєкту (роботи) на с. 23, ДСТУ 3008: 2015  

4 Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх потрібно розробити) Аналіз типових конструкцій фотоелектричних систем

Аналіз характеристик конструкцій та функціональних особливостей сонячних панелей 

Аналіз застосування сонячних панелей

Розрахунок параметрів автономної сонячної станції 

5 Перелік графічного матеріалу (з точними зазначеннями обов’язкових креслень, плакатів)

6 Дата видачі завдання вересень 2020 р.

4

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Номер

Назва етапів курсового проєкту (роботи)

Термін

виконання етапів  проєкту (роботи)

Примітка

1

Аналіз інформаційних джерел за темою

13.09.2020 р.

Виконано

курсової роботи

2

Вступ

04.10.2020 р.

Виконано

3

Аналіз типових схем фотоелектричних

15.10.2020 р.

Виконано

систем

4

Аналіз характеристик конструкцій та

25.10.2020 р.

Виконано

функціональних особливостей сонячних

панелей

5

Розрахунок конструктивних параметрів

05.11.2020 р.

Виконано

потужності сонячної електричної станції

6

Аналіз отриманих результатів

15.11.2020 р.

Виконано

7

Оформлення роботи

28.11.2020 р.

Виконано

8

Захист роботи

05.12.2020 р.

Виконано

Студент __________________________________

(підпис)

Керівник проєкту (роботи) ___________________ Яшков Ігор Олегович  (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

5

ЗМІСТ

...

Скачать:   txt (63 Kb)   pdf (7.4 Mb)   docx (1.2 Mb)  
Продолжить читать еще 19 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club