Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Оцінка впливу факторів на відхилення за обсягом продукції, продуктивність праці, використання основних фондів, матеріаломісткості і мате

Автор:   •  Ноябрь 23, 2021  •  Практическая работа  •  581 Слов (3 Страниц)  •  5 Просмотры

Страница 1 из 3

Практична робота №4

Тема: «Оцінка впливу факторів на відхилення за обсягом продукції, продуктивність праці, використання основних фондів, матеріаломісткості і матеріаловіддачі»

Мета: практичне вивчення теоретичного матеріалу згідно з темою курсу, набуття практичних навичок визначення впливу, зміни матеріаломісткості, випуску продукції на відхилення за матеріальними витратами, а також зміни матеріаловіддачі і матеріальних витрат на відхилення за обсягом продукції, скласти відповідні висновки і на підставі отримання результатів запропонувати рекомендації по поліпшенню ситуації.

Хід роботи

Завдання 1. За нижченаведеними даними:

а) проведіть аналітичне дослідження впливу факторів на відхилення за обсягами продукції, використовуючи метод ланцюгових підстановок;

б) складіть відповідні висновки.

За допомогою Microsoft Office Excel побудуйте та заповніть таблицю.

Оцінка впливу факторів на відхилення за обсягом продукції

Показники

За планом

Фактично

Відхилення

Чисельність робітників, чол..

7,9978

7,9215

-0,0763

Кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів

3,8449

3,8231

-0,0218

Тривалість робочого дня, год

1,0872

1,08502

-0,00218

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн.

1,04905

1,050467

0,001417

Обсяг промислової продукції, тис. грн.

35,072

34,517

-0,555

Примітка: показники в таблиці необхідно помножити на свій коефіцієнт n, де n = (№з/п : 100) + 1.

 1. Визначаємо обсяг промислової продукції, за планом:

[pic 1]

 1. Визначаємо обсяг промислової продукції, фактично:

[pic 2]

 1. Визначаємо відхилення чисельності робітників:

[pic 3]

 1. Визначаємо відхилення кількості днів, відпрацьованих одним робітником:

[pic 4]

 1. Визначаємо відхилення тривалості робочого дня:

[pic 5]

 1. Визначаємо відхилення обсягу промислової продукції:

[pic 6]

 1. Визначаємо відхилення обсягу промислової продукції середнього динного виробітку 1 робітника

[pic 7]

Завдання 2. За даними аналітичної таблиці:

а) дайте оцінку ефективності використання промислово-виробничих основних фондів і визначте вплив факторів на відхилення за обсягом продукції;

б) складіть відповідні висновки.

Оцінка ефективності використання основних фондів

Показники

Фактична за попередній рік

Факт за звітний рік

Відхилення

Випуск промислової продукції, тис. грн.

62,9883

64,6778

1,6895

Середньорічна вартість промислово-виробничих основних фондів, тис. грн.

6,9078

6,7443

-0,1635

Фондовіддача, грн.

9,11

0,10

-9,01

Примітка: показники в таблиці необхідно помножити на свій коефіцієнт n, де n = (№з/п : 100) + 1.

 1. Визначаємо фондовіддачу фактично за попередній рік:

[pic 8]

 1. Визначаємо фондовіддачу фактично за звітний рік:

[pic 9]

 1. Визначаємо відхилення випуску промислової продукції:

[pic 10]

 1. Визначаємо відхилення середньорічної вартості основних фондів:

[pic 11]

 1. Визначаємо відхилення фондовіддачі:

[pic 12]

Завдання 3. За даними, які наведені нижче:

...

Скачать:   txt (10.3 Kb)   pdf (106 Kb)   docx (560.4 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club