Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Нові технології в поліграфічній промисловості

Автор:   •  Май 27, 2019  •  Курсовая работа  •  5,741 Слов (23 Страниц)  •  29 Просмотры

Страница 1 из 23

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Інститут філології та журналістики

На правах рукопису

Володько Світлана Володимирівна

Нові технології в поліграфічній промисловості

Напрям підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування»

Курсова робота

Робота виконана

на кафедрі соціальних комунікацій

Науковий керівник:

канд. наук. із соц. комунік.,

доц. Рожило М. А.

Луцьк

2016

Зміст

Вступ……………………………………………………………………….3

Розділ 1. Поліграфічна промисловість України періоду незалежності: стан, тенденції, перспективи..................................................................................6

1.1. Основні тенденції у використанні технологій у поліграфічній промисловості …….................................................................................................6

         1.2. Вплив аудиторії книги на її оформлення...........................................11

Розділ 2.  Застосування нових технологій поліграфії в оформленні книг

2.1. Особливості оформлення обкладинок у дитячих виданнях..........16

2.2. Книги спеціальної матеріальної конструкції............………............18

2.3. Специфіка електронних книг..............................................................20

Розділ 3. Основні переваги використання нових технологій у поліграфічній промисловості...............................................................................23

Висновки………………………………………………………………......26

Список використаної літератури……………………………………..…28

Додатки…………………………………………………………………...29

  • Перевірте номери сторінок
  • У тексті роботи зробіть посилання на список літератури
    Вступ

Поліграфія (від полі – багато; графо – пишу) – галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень. Під поліграфією слід розуміти також і галузь промисловості –  поліграфічну промисловість, що поєднує промислові підприємства, які виготовляють друковану продукцію (книги, газети, журнали, плакати, географічні карти тощо). Поліграфія або поліграфічна промисловість є матеріально-технічною базою видавничої справи.

Актуальність теми полягає у тому, що поліграфічна промисловість виступає однією з найважливіших підсистем видавничо-поліграфічної галузі, яка займає важливе місце в економіці України. На сучасному етапі дана промисловість широко розвивається, поширена по всіх областях і регіонах України і користується значним попитом на виготовлену продукцію, виступає матеріально-технічною базою видавничого виробництва.

Від розвитку поліграфічної промисловості залежить і освітній розвиток населення. В залежності від того, яку літературу та яку інформацію друкують в засобах масової інформації, залежить громадська освіченість та формування громадської думки. Якість друкованої продукції впливає не лише на економіку, а й на поширення тої чи тої інформації та засвоєння її людьми. Тому удосконалення поліграфії, навіть як однієї із форм впливу на суспільство, – є важливим питання сьогодення. Зміни, які вносять видавництва та різні поліграфічні установи, можуть змінити хід розвитку поліграфії, закріпитись саме на сучасному етапі розвитку та передаватись з покоління в покоління та, відповідно, вдосконалюватись, щоб передати знання ще в кращій формі.

Мета наукового дослідження: виявити нові технології в поліграфічній промисловості, знайти нові шляхи удосконалення поліграфічної продукції, відшукати плюси та мінуси у використанні таких технологій.

Об’єктом дослідження є новітні технології в поліграфічній промисловості.

Предметом дослідження є специфіка використання нових технологій в поліграфічній промисловості, особливості сприйняття та поширення технологій на читацьку аудиторію.

Завдяки головній меті визначається коло завдань для вивчення:

  1. з’ясувати важливість та впливовість поліграфічної промисловості  в сучасному світі;
  2. окреслити стан поліграфічної промисловості України періоду незалежності;
  3. дослідити нові технології в поліграфічній промисловості;
  4. проаналізувати позитиви та негативи використання нових технологій;
  5. вивчити шляхи удосконалення поліграфії та інші способи покращення стану цієї промисловості.

Методологічною базою дослідження стали праці відомих учених, зокрема, Б. Дурняка [ тут і далі зробіть посилання на список літератури],  Р. Машталіра, Ж. Ковби, Б. Кузьмінова, Я. Чехмана, Д. Василишина, О. Василишина,  О. Мельникова, М. Тимошика, О. Розума. Всі вони з різних аспектів досліджували тему поліграфічної промисловості.

...

Скачать:   txt (74.2 Kb)   pdf (1.2 Mb)   docx (1.3 Mb)  
Продолжить читать еще 22 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club