Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Автор:   •  Сентябрь 12, 2020  •  Практическая работа  •  281 Слов (2 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 2

3-тапсырма

Окуга тусу ушын сызге не ыстеуге тура келды?

Окуга тусу ушын  (эмтихан болатын пандерден косымша сабактарга баруга, керек кужаттарды жинауга, жане де емтихан мерзымынде  коп нарседен бас тартуга жогары бал алып тусуге) тура келды.

Жумыска орналасу ушын не ыстеуге тура келды?

Жумыска орналасу ушын (жеке куалык, туйндеме беруге) тура келды.

4-тапсырма

1)мектеп ауыстыруыма – жеке бетыме катысты барлык кужаттарды жинауга, сонын ышынде денсаулыгым жайлы медицианылк кужатар да, мектеп директорларынын атына коп суранымдар мен малимдемелер жазуга тура келды

2)агылшын панын тандауыма – менын тылдерге деген кабылетым болганы ушын тура келды

3)сурет, сызу пандерынен косымша сабак алуыма – онер академиясындагы архитектор маманындыгына тусуге тура келды

4)отбасымен баска калага кошуыме – турлыкты мекен ды ауыстыруга тура келды

5)академиямен танысумыа – академиянын тиысты жуздердын лекцияларын тындауга тура келды

6)ата-анамен кенесуге – баска калага баруга тура келды

7)шыгармашылык емтихан тапсыруыма –тиысты косымша сабактарга катысуга тура келды

5-тапсырма

1)сыз кашан, кайда туылдыныз? Мен, Акбаров Шерзод Нурланулы, 2002 жылдын 22 сауырынде Ташкент облысы, Ахангаран ауданында дуниеге келдым

2)ултын кым? Ултым казак

3)отбасыныз барма? Акем – Акбаров Нурлан, 1978 жылы Костанай облысында дуниеге келген, жеке касыпкер

Анам – Маматова Хатира Зуфаркызы, 1982 жылы Ташкент облысында дүниеге келген, уй шаруасындагы айел

4)кай мектепте окыдыныз? 2015-2018 жылдар аралыгында 63 ЖББ мектебынде окыдым

5)кашан жогары оку орнына тустыныз? 2019 жылы Алматыдагы КазБСКА архитектура факультетыне окуга тустым

...

Скачать:   txt (3.9 Kb)   pdf (33.9 Kb)   docx (7.7 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club