Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Методи досліджень і кількісної оцінки стану системи АБ

Автор:   •  Сентябрь 9, 2019  •  Контрольная работа  •  1,848 Слов (8 Страниц)  •  41 Просмотры

Страница 1 из 8

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Методи наукових досліджень»

на тему «Методи досліджень і кількісної оцінки стану системи АБ»

Виконав студент:

Група ОП-101 Мз, 1 курс (МАГІСТР), НН ІНО;

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

(група, курс, факультет)    

Остряк Євгенія Миколаївна

(прізвище, ім’я, по батькові)

18.0286

(номер залікової книжки)

Науковий керівник:

Викладач кафедри організації авіаційних перевезень

Коновалюк Валентина Станіславівна

(прізвище, ім’я, по батькові)

  -  2019 -


Зміст

Вступ        2

1.        Актуальність теми роботи        Ошибка! Закладка не определена.

2.        Стандарти і методики досліджень у галузі авіаційної безпеки        3

Висновки        9

Список використаних джерел        12


Вступ

Цивільна авіація (ГА) відноситься до числа об'єктів транспорту пов'язаних з особливими умовами реалізації виробничої діяльності. Ці умови визначаються підвищеними ризиками для здоров'я і життя людей, а також достатньою вразливістю авіаційної транспортної системи (АТС) від зовнішніх і внутрішніх факторів.

Повітряний транспорт з цих позицій характеризується безпекою польотів (БП) і авіаційною безпекою (АБ).

БП - комплексна характеристика повітряного транспорту, яка визначає здатність виконувати польоти без загрози для життя і здоров'я людей.

АБ - стан захищеності авіації від актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

Події останніх років свідчать, що авіаційна безпека стає дуже важливою характеристикою повітряного транспорту. Зростання проявів тероризму в світі, погіршення стану криміногенної обстановки в країні, посилення міжрегіональних зв'язків організованих злочинних груп, збільшення їх фінансової і технічної оснащеності дають підстави вважати, що проблеми авіаційної безпеки будуть тільки ускладнюватися.

Безпрецедентні терористичні акти змушують переосмислити проблеми авіаційної безпеки і залучити для їх вирішення всіх можливих засобів і методи. Одна з головних проблем авіаційної безпеки на даному етапі її розвитку полягає в тому, що не існує точних, тобто кількісних, методів оцінки її стану, які дозволили б дати відповідь на питання: досягнуто належного стану захищеності авіації від незаконного втручання в її діяльність чи ні.

Одна з головних проблем авіаційної безпеки на даному етапі її розвитку полягає в тому, що не існує точних, тобто кількісних, методів оцінки її стану, які дозволили б дати відповідь на питання: досягнуто належного стану захищеності авіації від незаконного втручання в її діяльність чи ні.

Сьогодні це проблема вирішується на основі суб'єктивних оцінок, в діапазоні «добре чи погано», що при сучасному рівні загроз недостатньо. У роботі пропонується вирішення даної проблеми з використанням теорії кваліметрії, а також досвіду вирішення аналогічних проблем в області безпеки польотів. При цьому системо утворюючим елементом сукупності методів і засобів вирішення задачі обрана категорія якість.


  1. Актуальність теми роботи

Метою цієї роботи є оцінка наявності можливості підвищення рівня авіаційної безпеки аеропорту з використанням методів оцінки її стану. Для досягнення зазначеної мети в роботі розглянуті такі основні завдання:

...

Скачать:   txt (26.3 Kb)   pdf (178.3 Kb)   docx (39.3 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club