Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Міжнародний досвід управління борговою політикою у провідних країнах світу

Автор:   •  Май 27, 2019  •  Курсовая работа  •  11,550 Слов (47 Страниц)  •  62 Просмотры

Страница 1 из 47

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут права

Кафедра фінансового права

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Фінансове право»

на тему : ___________________________________

_______________________________________________

Робота виконана

здобувачем вищої освіти

групи________________________ 

_____________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий керівник ___________

_____________________________

Науковий ступінь, посада

_____________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Ірпінь – 2019  

Реєстраційний №___________     ________________       __________________   

                                                                                (дата)                                   (П.І.П.)                                        

Результати перевірки _______________   __________       __________________

       (до захисту,                     (дата)                          (П.І.П.)

        на доопрацювання)

Результати захисту ___________  _________________  ___________________

         (оцінка)                     (підпис)                             (П.І.П.)

Члени комісії:          _________________                          ___________________

         (підпис)                                                        (П.І.П.)

  _________________                          ___________________

         (підпис)                                                        (П.І.П.)

  _________________                          ___________________

         (підпис)                                                        (П.І.П.)

Університет державної фіскальної служби України

Кафедра___________________________________________________________

Дисципліна________________________________________________________

Спеціальність_____________________________________________________

Курс ______________ Група ______________ Семестр _______________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

студенту___________________________________________________________

                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема курсової  роботи_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Строк  здачі  студентом закінченої роботи______________________________

3. Вихідні  дані по роботі____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання_______________________________________________

                                         КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання етапів (роботи)

Примітки

1. 

Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи 

2. 

Підготовка 30 % курсової роботи та подання її керівнику 

3. 

Підготовка 70 % курсової роботи та подання керівнику 

4. 

Підготовка 100 % курсової роботи та подання керівнику 

5. 

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника 

6. 

Отримання відгуку керівника роботи 

7. 

Захист курсової роботи 

Студент ___________________

         (підпис)

Керівник___________                             __________________________

         (підпис)                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

 «______» _______________ 2019р.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………5

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ............................................................................……………………….6

...

Скачать:   txt (130.4 Kb)   pdf (503.2 Kb)   docx (50.5 Kb)  
Продолжить читать еще 46 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club