Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Вирок як акт правосуддя

Автор:   •  Январь 15, 2018  •  Курсовая работа  •  12,880 Слов (52 Страниц)  •  428 Просмотры

Страница 1 из 52

Курсова робота

з дисципліни: Кримінальний процес

на тему: «Вирок як акт правосуддя»

Виконала:

Київ

ЗМІСТ

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………......

3

ВСТУП………………………………………………………………………...

4

РОЗДІЛ І. Сутність вироку та його значення …………...........................

6

1.1. Поняття, значення вироку  ..............................................................

6

1.2. Види і структура вироків …………………....................................

17

РОЗДІЛ ІІ Процесуальний порядок постановлення вироку...................

  33

2.1. Порядок складання вироку ………….………................................

33

2.2. Проголошення вироку і окрема ухвала суду ……….........………

38

2.3. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання ……………………………………………...................................…

43

ВИСНОВКИ………………………………………………………………......

52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….

54

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ЄСПЛ

Європейського суду з прав людини

ПВСУ

Постанова Верховного суду України

КСУ

Конституційного суду України

СБУ

Служби безпеки України

ППВСУ

Пленуму Верховного Суду України

ВСТУП

Актуальність дослідження.

Актуальність обраної теми даної курсової роботи полягає в тому що постановлення вироку є заключною та вирішальною частиною судового розгляду.

 Вирок ‒ рішення суду чи судді, яке винесе не в судовому засіданні з питань винуватості чи невинуватості підсудного та щодо застосування чи незастосування до нього покарання. Вирок є втіленням авторитетної судової влади, він постановляється іменем України та ґрунтується на доказах, які досліджені під час судового розгляду та відображені в протоколі судового засідання. Саме у вироку головуючий кваліфікує дії підсудного, призначає йому міру покарання чи виправдовує його. Вирок має важливе значення. Згідно з конституційним принципом презумпції невинуватості, лише за вироком суду особу може бути визнано винною у вчиненні злочину. Це є одна із важливих гарантій прав та інтересів громадян, яких обвинувачують у вчиненні злочину. Разом з тим, виправдальний вирок є авторитетним засобом реабілітації громадян, які перебували підсудними. Також вирок є важливим засобом правового захисту і для потерпілих, цивільного позивача та цивільного відповідача, адже у вироку вирішуються питання не лише стосовно визнання особи винною у вчиненні злочину та застосування до неї покарання, а й питання цивільного позову.

Стан дослідження проблеми. Проблеми допиту досліджували у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: О. С. Ткачук., Ю. П. Аленін, Р. М. Білокінь, тощо.

Об’єктом дослідження є вирок як акт правосуддя.

Предметом дослідження є вирок.

Метою дослідження є дослідження вироку як акту правосуддя.

Завданнями курсової роботи є:

  • розглянути поняття вироку;
  • розглянути види і структуру вироку;
  • розглянути порядок проголошення вироку.

Методи дослідження. Теоретичні – системний аналіз наукової та навчальної літератури з проблеми дослідження.

Емпіричні – вивчення й узагальнення досвіду вироку.

Теоретичне значення полягає в обґрунтуванні необхідності ознайомлення з вироком як актом правосуддя студентами-правознавцями.

...

Скачать:   txt (173.3 Kb)   pdf (584.5 Kb)   docx (66.8 Kb)  
Продолжить читать еще 51 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club