Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Причини виникнення держави, порівняльна характеристика наукових теорій про походження держави

Автор:   •  Ноябрь 4, 2018  •  Курсовая работа  •  7,605 Слов (31 Страниц)  •  268 Просмотры

Страница 1 из 31

 ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………

2

Розділ І. Загальні напрями виникнення держави

 1. Поняття та ознаки держави………….……………………….

6

 1. Передумови виникнення держави…………………………...

7

 1. Причини виникнення держави……………..………………..

9

 1. Особливості виникнення держави у різних народів……….
 2. Форми виникнення держав………………………………….
 3. Основні теорії виникнення держави.

Причини їх багатоманітності…………………………………

10

11

17

Розділ ІІ. Теорії походження держави

 1. Теологічна теорія………………..……………………………

20

 1. Патріархальна теорія………....………………………………

21

 1. Теорія насильства………………...…………………………..

23

 1. Теорія суспільного договору……….………………………..

24

 1. Історико-матеріалістична теорія……………….. …………..
 2. Психологічна теорія………………………………………….
 3. Органічна теорія……………………………………………...

24

26

27

Висновок …………………………………………………………….

29

Список використаних джерел…...………………………………...

32


ВСТУП

Актуальність: виникнення держави є відмінною темою для дослідження в наш час. Питання про походження і сутність держави займає одне з центральних місць у науці. Проблеми виникнення, природи, сутності держави, її функціонування, ролі і значення в житті суспільства, державно-правової дійсності й тенденцій її розвитку, політичних процесів і їх відображення у свідомості людей відносяться до числа найскладніших і ключових.  Нові матеріали, відкритий доступ до літературних ресурсів дозволяють у повному обсязі і всесторонньо дослідити погляди вчених на виникнення такого феномену як держава. Також необхідно осмислити основні концепції походження держави, щоб зрозуміти проблеми сьогодення.

Ступінь розробки проблеми (огляд інформаційних джерел): під  час виконання  курсової роботи   були  використані  праці  таких  авторів,  як:                К. Волинка,        М. Кельман , В. Копєйчиков, С. Лисенков, А. Колодій,            О. Тихомиров, В. Субботін, О. Філонов, Л. Князькова, І.  Тодоров,                                                О.Юхимюк, Г. Федоренко, І. Терлюк, О. Скалозуб, Ю. Скалозуб,  А.Нечитайленко   та ін.

Мета та завдання:  визначити, що таке «держава» і які її головні ознаки;  дослідити момент переходу від первісного суспільства до держави, проаналізувавши передумови, причини та форми її виникнення; дослідити особливості виникнення держави у різних народів; порівняти основні теорії походження держави та визначити причини їх багатоманітності.

Об’єкт:  держава, теорії походження держави.

Предмет: причини виникнення держави, порівняльна характеристика наукових   теорій про походження держави.

Методологія  дослідження:

 1. Загальнонаукові методи – методи, які використовуються всіма науками.
 2. Спеціально-юридичні методи.
 3. Методи порівняльного правознавства – порівняння правових систем, юридичних процесів.
 4. Метод формування юридичної логіки.
 5. Метод правової статистики – вивчення державно-правових явищ вивченням статистики.
 6. Метод юридичного моделювання – побудова ідеальної картини, схеми державного або правового явища.

Структура та обсяг роботи:  робота складається з вступу, 2-х розділів, висновку та списку використаних джерел (21  найменування), її загальний обсяг – 32 сторінки, у тому числі основний текст – 28 сторінок.


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

 1. Поняття та ознаки держави

Держава являє собою певним чином структуровану особливу політичну організацію суспільства. Про це свідчить спеціальний апарат, що складається з особливого розряду людей, які наділені публічно-владними повноваженнями і професійно виконують функції управління, охорони економічного, соціального і політичного ладу суспільства, у тому числі шляхом примусу. Влада держави характеризується суверенітетом. Вона гарантує права і свободи людини і громадянина, законність і правопорядок,  диктує правила поведінки, обов’язкові для всього населення; стягування податків і зборів для потреб державного апарату, формування загальнонаціонального бюджету [1].

...

Скачать:   txt (96.6 Kb)   pdf (298.7 Kb)   docx (43.5 Kb)  
Продолжить читать еще 30 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club