Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Податкова політика, її сутність та принципи на сучасному етапі розвитку держави

Автор:   •  Май 20, 2020  •  Курсовая работа  •  9,893 Слов (40 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 40

        ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ……………………………….6

1.1 Сутність податкової політики держави…………………………………….6

1.2 Основні принципи формування податкової політики держави…………12

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ…………………………….20

2.1. Фіскально-регулюючі основи податкової політики …………………….20

2.2. Моніторинг фіскальної ефективності податкової політики…………….27

РОЗДІЛ 3. ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ…………………………………………………………………36

3.1. Оцінка впливу податкового регулювання на реальний сектор
економіки ……………………………………………………………………….36

3.2. Необхідність та шляхи реформування податкового законодавства України………………………………………………………………………….41

ВИСНОВОК………………………………………………………………………...44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...47

ВСТУП

Адекватною ринковим умовам є лише єдина форма впливу на реальний сектор економіки – це система економічного примусу у сполученні з матеріальною зацікавленістю суб’єктів підприємництва. Застосовуючи різні податкові преференції, змінюючи податкові ставки, вводячи одні та скасовуючи інші податки, держава створює умови для прискореного розвитку певних галузей та виробництв.

В Україні останнім часом відбулися досить значні зміни в системі оподаткування суб’єктів господарювання: знизилася кількість податків, значно поліпшилися умови щодо їх стягнення. З огляду на рейтинги економічної свободи в державі сформовано досить сприятливі умови для ведення бізнесу. Проте за оцінками департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку рівень тіньової економіки в Україні становить 37 % від ВВП та має тенденцію до зростання. Не дивлячись на певні податкові вдосконалення, вирішення проблем щодо легалізації тіньового бізнесу залежить від того, наскільки дієвою буде податкова політика та наскільки результативними стануть її заходи для підвищення активності реального сектору.

Питанням податкової політики, її теоретичним основам та практичної реалізації приділяли увагу у своїх працях такі науковці, як В.Л. Андрущенко, О.Д. Василик, В.П. Вишневський, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, П.В. Мельник, А.М. Соколовська, В.М. Федосов, С.І. Юрій та ін.

Метою роботи є поглиблення теоретичних основ податкової політики та оцінка її впливу на розвиток реального сектору економіки.

Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації податкової політики України.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин з приводу формування та реалізації податкової політики.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

  • дослідити фіскально-регулюючі основи податкової політики;
  • здійснити моніторинг фіскальної ефективності податкової політики;
  • оцінити вплив податкового регулювання на реальний сектор економіки в Україні.

Для досягнення мети наукової роботи та вирішення поставлених теоретичних задач було використано такі методи пізнання, як аналіз, синтез, індукція, дедукція та конкретизація. У ході аналізу застосовувалися методи порівняння, групування, методи статистичного аналізу, узагальнення та графічного зображення даних.

Інформаційною базою дослідження є основні положення законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України з питань оподаткування. Використано статистичні і аналітичні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, Фіскальної служби України, міжнародних інституцій, монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів, дані річних звітів, інформаційних та аналітичних бюлетенів, економічних і політичних оглядів, ресурси Інтернету, періодичні видання вітчизняних і міжнародних організацій, неурядових інститутів.

...

Скачать:   txt (142.1 Kb)   pdf (590.8 Kb)   docx (258.9 Kb)  
Продолжить читать еще 39 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club