Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт про переддипломної практики на кафедре «Цивільного права і процесу»

Автор:   •  Январь 16, 2018  •  Отчет по практике  •  5,843 Слов (24 Страниц)  •  1,086 Просмотры

Страница 1 из 24

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський університет імені Короля Данила

Юридичний факультет

Звіт

про проходження переддипломної практики

Студентки: Фучинської Олександри Олександрівни

Група: МЮс-2012

Факультет: Юридичний

Спеціальність: «Правознавство» 8.03040101

База практики: Кафедра «Цивільного права і процесу»
Івано-Франківського університету імені Короля Данила

Термін практики: 18 вересня - 31 жовтня 2017 року

Керівник практики від факультету: к.ю.н., доц. Бабецька Іванна Ярославівна

Звіт затверджую:

керівник практики від кафедри цивільного права і процесу

кандидат юридичних наук

доцент кафедри цивільного права і процесу

Бабецька Іванна Ярославівна

«___»  «____________» 2017 р.

Івано–Франківськ - 2017

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Загальна характеристика та дослідження діяльності кафедри…5

РОЗДІЛ ІІ. Навчально-методичне забезпечення дисциплін «Цивільне право» та «Сімейне право»……………………………..…….……….……...…….8

РОЗДІЛ ІІІ. Методика проведення лекційного заняття……………….…..13

РОЗДІЛ IV. Методика проведення семінарського (практичного) заняття………………………………………………………………………...…..…27

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….…33

ДОДАТКИ

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку України, як суверенної, незалежної, демократичної та соціально-правової держави, коли найвищою соціальною цінністю визнаються людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, особливого значення набуває належне функціонування демократичної правової системи, надійність гарантій прав і свобод людини та громадянина. Надзвичайно велика роль у цьому юристів, які забезпечують правовий порядок, дотримання усіма юридичними особами Конституції та законів України, захищають права і свободи людини.

За таких умов, на теперішній час зросла потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців – юристів, які глибоко розуміють поставлені питання, здатні на практиці творчо застосовувати отримані знання у вирішенні завдань розбудови незалежної суверенної правової держави.

Науково-педагогічна практика - ефективний спосіб ознайомлення студентів із стилем та методами роботи правозастосовувачів, що сприяє швидкій адаптації випускників до умов та характеру можливої майбутньої роботи, а також дає можливість набути вмінь та навичок педагогічної роботи викладача юридичних дисциплін.

Даний вид практики проводиться перед виконанням магістерської роботи. Під час практики поглиблюються і закріплюються фундаментальні теоретичні знання з усіх дисциплін базового навчального плану для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр права», збирається фактичний матеріал для виконання магістерської  роботи. Саме тому даний етап є визначальним видом науково-дослідної роботи в межах навчання в університеті.

Практика для магістрів проводиться на шостому курсі.

В процесі практики студенти вивчають організацію діяльності бази практики, організацію і виконання науково-методичної роботи, збирають та аналізують інформацію у напрямках, пов’язаних з темою магістерської роботи, ознайомлюються з методикою проведення лекцій та семінарських занять та ін.

...

Скачать:   txt (86 Kb)   pdf (351.2 Kb)   docx (45.6 Kb)  
Продолжить читать еще 23 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club