Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

КБ және МБ анықтау үшін тағамдық өнімдерден және малшаруашылығы өнімдерінен сынама алу әдістері

Автор:   •  Ноябрь 26, 2018  •  Реферат  •  6,863 Слов (28 Страниц)  •  573 Просмотры

Страница 1 из 28

К1-бар

КБ және МБ анықтау үшін тағамдық өнімдерден және малшаруашылығы өнімдерінен сынама алу әдістері

1. Жалпы мағлұматтар

1. Тағамдық өнімдерден және мал шаруашылығы өнімдерінен сынама алу олардағы радиоактивті заттардың бар екендігін  анықтау мақсатында жүргізіледі.

2. Тағамдық өнімдерден сынама өнімнің біртекті партиясынан алынады. Өнім үлгісін алумен қатар өнімсіз бос ыдысты өлшеу жүргізу қажет. Қораптың жоғарғы қабаттарынан ғана үлгі алуға болмайды.

3. Зертханалық зерттеу жүргізу үшін біріккен сынамадан қажетті мөлшерде оның бір бқлігін - орташа сынама алады, ол барлық партияның радиоактивті ластануын сипаттайды.

4. Алынған орташа сынамаларды өлшеп, өнімнің түріне байланысты таза құрғақ ыдысқа салады да, өнім атауы, одан бөлінетін гамма-сәулелену мөлшерінің қуаты, салмағы, алынған күні мен жері жазылған этикеткамен қамтамасыз етеді.

Сүт және сүт өнімдерінен сынама алу.

5. Сынаманы фермалардан, сүт пункттерінен, сүт зауыттарынан, сақтау комбинаттарынан және базарлардан алады.

6.Орташа ыдыстардан (бидон,фляга және т.б) сұйық, өнім(сүт, қаймақ, ашытқан қаймақ) сынамаларын араластырғаннан кейін алады. Үлкен ыдыстардан (цистерна, чан) әртүрлі тереңдіктен тұтқасы бар кружкамен немесе арнайы сынама алғышпен алады. Орташа сынама көлемі 0,2-1,0 л құрайды және өнім партиясының көлеміне байланысты.

Розаныкы бар

СРП-88Н радиометрінің көмегімен тағамдық өнімдердегі гамма-сәулелендіргіш нуклидтердің көлемді және меншікті белсенділігін жедел анықтаудағы

           ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ.

1.Тағайындалуы және қолдану саласы.

1. Бұл әдіснама жылдам бағалаудың экспертік көлемдік  және өзіндік белсенділігі гаммасәулесін таратушы нүкленттерді азық-түлік құрамында ССП-88Н радиометірмен зерттеледі.

2.Қондыргыны жұмысқа дайындау.

СРП-88Н қондырғысын жұмысқа дайындау үшін төмендегідей опирация жасау керек.

УИК-01Н индикация құрылымында басқару органын қалыпты жағдайда орнату керек табалдырыктың айырып-қосқышын «айыру жағдаиында келтіріп диапозонды «1 жағдайыны ауыстырылып қосады

Батареяны орналастырып өрісін бақылап қоректенуге индикацияны қосады және батареяны екі болтпен бекітеді.

Детектор блокта жиып бекітіп және детектормен блоктың сыртынан қопталатын қорғаныш қақпағы болады.

Детектор блокта БДпультты қосады.

Қондырғыны қосып, табалдырықтың айырып қосқышын БАТ жағдаиында орнатамыз бул жағдайда сандық таңбада қоректену кернеулігін вольтта көрсетеді . Кернеулікктің мөлшері 3,5-тен6,5-ке деиін Вольт болса қоректену элементі жумысқа жарамды .

Егер кернеулык 3,5В-тан төмен болса ,қоректену элементін ауыстыру кажет.

Табалдырықтың айырып-қосқышын 0 жағдайында келтіреміз және детектор блогы кристалмен пульттың бақылау көзіне жакын орналастыру керек. Бул жағдайда  индикатор бағыты ауытқып тұруға тиісті таңбада индицирлік көрсеткішті көрсетеді және сигнализатордың сыртыл дыбысты естіледі оның жиілігі кристалды бакылау көзіне жакындау орналасуына қарай өседі.

Табалдырық айырып-қосқышынИЗМ жағдаиында келтіреді жане кондырғыны қосқанан кеиін 1 минуттан соң детектор блогынын бүйіріне жакын орналастырып пульттың  бакылау көзіне қосылады  кристалл ортасы сәйкес келу керек. Диапазон айырып  коскышын Вольтметркорсеткіші және пульттың индикаторы жартылай диапозонды аныктап жоғарғы көрсеткіші 0,6-0,9болу керек

Вольтметрдің кем дегенде 3 корсеткішін алып 5-10сек аралығында жане сандык таңба және Ризм Р/изм бірлігінен С орта арифметикалык шамасын есептеу керек.

3.Өлшеуді жүгізу

2. ОА және УА СРП-88Н арқылы сынама ішіне салу арқылы тексеру.

3. Сынама белсенділігін және фондык өлшегішін өлшеуді  қорғасының 5 см қалыңдығында қорғанышты турінде өлшейді.

Ескерту Фондык мөлшері 25мк р/с болса қорғанышсыз  өлшеуге болады.

4.Фонды өлшеу үшін құлық тубыне сынамаларға арналған бос ыдыс

қойылады.Ыдыстың белгіленген жеріне сезімталдетектор аппаратыСРП-88Н

...

Скачать:   txt (66.5 Kb)   pdf (305.1 Kb)   docx (39.7 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club