Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Рекреациялық табиғатты пайдалануды басқару жүйесіндегі жүйелік тәсіл

Автор:   •  Февраль 3, 2018  •  Курсовая работа  •  4,510 Слов (19 Страниц)  •  781 Просмотры

Страница 1 из 19

МАЗМҰНЫ

                                                                                                                             бет

КІРІСПЕ…………………………………………………………………

3

1

ЗЕРТТЕУДІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ……………….......

4

1.1

Рекреациялық табиғатты пайдалануды басқару жүйесіндегі жүйелік тәсіл…………………………………………………………....

4

1.1.1

Геоэкологиялық зерттеулердегі жүйелік тәсіл.....................................

4

1.1.2

Рекреациялық табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі ұғымдары..................................................................................................

5

1.1.3

Тұрақты рекрециялық табиғаты пайдалануды басқару концепциясы.............................................................................................

8

1.2

ЕҚТА-да рекреациялық табиғат пайдалану ерекшеліктері.................

11

1.2.1

ЕҚТА арнайы аумақтық рекреациялық жүйе ретінде.........................

11

1.2.2

ЕҚТА-дың рекреациялық әлеуеті..........................................................

12

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.............................................

17

КІРІСПЕ

Зерттеу жұмысының өзектілігі. Ерекше қорғалатын табиғи аймақтарда рекреациялық табиғатты пайдалануды ұйымдастыру мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Бір жағынан, бұл экологиялық туризмнің танымалдылығының өсуімен, оның ішінде негізгі нысаны болып табылатын ЕҚТА-мен байланысты. Екінші жағынан, бұл қоршаған ортаны басқару мақсаттары мен қорғалатын табиғи кешендердің рекреациялық деградациясының салдары арасындағы қайшылықтарды күшеюімен және басқа геоэкологиялық мәселелердің пайда болуымен кабылданған. Тұрақты даму қағидаттары негізінде облыстың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында табиғи ресурстарды кеңістіктік жоспарлау мен басқарудың тиімді құралдарын әзірлеу қажеттілігі осы диссертация тақырыбының өзектілігін, оның мақсаттары мен мазмұнын айқындайды.

Жұмыстың мақсаты - аумақтық құрылымды және табиғатты пайдалануды басқаруды оңтайландыру үшін Іле-Алатау ұлттық паркінің рекреациясын дамытудың кешенді геоэкологиялық талдауы.

Жұмыстың міндеттері:

1)        Іле Алатау ұлттық саябағының рекреациялық табиғатын басқаруды зерттеудің әдістемелік тәсілдерін әзірлеу;

2)        Іле Алатауы саябағында рекреациялық табиғатты басқаруды дамытудың кеңістіктік құрылымын, аймақтық ерекшеліктерін, ағымдық үрдістерін және негізгі геоэкологиялық салдарын сипаттау;

3)        Іле Алатау ұлттық паркінің рекреациялық табиғат пайдалануды басқару жүйесін оңтайландыру жүйесін ұсыну.

Зерттеу нысаны: Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі.

Зерттеу әдістері. Жұмысты жүргізу кезінде салыстырмалы географиялық, геоақпараттық, қашықтан зондтау, статистикалық және социологиялық зерттеулер әдістері қолданылады.

Зерттеудің теориялық маңыздылығы - ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда геоэкология, рекреациялық география, экологиялық менеджмент, рекреациялық табиғатты басқарудың экогеографиялық аспектілері және оны дамыту ерекшеліктері бойынша отандық және шетелдік ғалымдардың деректер жинау.

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы – рекреациялық табиғатты пайдаланудың аумақтық құрылымын оңтайландыру және табиғат қорғау жүйесін дамыту мен «Іле Алатау» ұлттық паркі қызметінің тиімділігін арттыру бойынша тұжырымдамалар мен бағдарламаларды әзірлеуде экологиялық мониторинг жүйесін және аймақтық басқару органдарын қалыптастыру.

1 ЗЕРТТЕУДІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Рекреациялық табиғатты пайдалануды басқару жүйесіндегі жүйелік тәсіл

  1. Геоэкологиялық зерттеулердегі жүйелік тәсіл

Жүйелік тәсіл – зерттеу нысандарының жүйе түрінде, яғни өзара әрекеттесуімен байланысты және осы тұтастай бірге әрекет ететін элементтер жиынтығына негізделген зерттеудің әдіснамалық бағыты [1]. Географиядағы жүйелік тәсілдің мәні зерттелетін жүйелердегі әртүрлі байланыс типтерінің анықталуы және талдауындағы сәйкес зерттеулер бағдарында анық көрініс табады [2].

...

Скачать:   txt (68.3 Kb)   pdf (422 Kb)   docx (565.4 Kb)  
Продолжить читать еще 18 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club