Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розробка стратегій просування товарів на ринок на прикладі ПАТ «Київхліб»

Автор:   •  Март 15, 2018  •  Курсовая работа  •  13,566 Слов (55 Страниц)  •  227 Просмотры

Страница 1 из 55

   МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

        075 – МР.  595 «З» 2017.05.23. 004 ПЗ

        Савон Марини Олександрівни

 2017 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет аграрного менеджменту

      УДК 658.81

          ПОГОДЖЕНО

        ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

      Декан факультету

аграрного менеджменту

    Завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

       ________   А. Д. Остапчук                                    __________    Я. С Ларіна  

                 (підпис)                                                                                                                                           (підпис)

          «_____» ___________ 2017 р.                                «_____» ___________ 2017 р.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему «Розробка стратегій просування товарів на ринок на прикладі ПАТ «Київхліб»

Спеціальність 075  «Маркетинг»

Спеціалізація «Рекламний менеджмент»

Програма підготовки освітньо-професійна

Керівник магістерської роботи

кандидат економічних наук, доцент      ______________   Гальчинська Ю.М.

                            (підпис)        

Виконала                                                  _______________          Савон М.О.

                                                                                                                                     (підпис)

КИЇВ - 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет аграрного менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

маркетингу та міжнародної торгівлі

     д.е.н., професор  _______ Я. С. Ларіна

       “____” _______________20___ року

З А В Д А Н Н Я

ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТУ

Савон Марину Олександрівну

(прізвище, ім’я, по батькові)

Спеціальність 075  «Маркетинг»

Спеціалізація «Рекламний менеджент»

Програма підготовки освітньо-професійна

Тема магістерської роботи  «Розробка стратегій просування товарів на ринок на прикладі ПАТ «Київхліб»

затверджена наказом ректора НУБіП України від 23.05.2017р. № 595 «З»

Термін подання завершеної роботи на кафедру___________________________________

(рік, місяць, число)

Вихідні дані до магістерської роботи ____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

  1. Просування продукції як один з найважливіших компонентів маркетингової політики підприємства
  2. Аналіз маркетингової діяльності ПАТ «Київхліб»
  3. Розробка стратегій просування товарів на ринок ПАТ «Київхліб»

Перелік графічного матеріалу (за потреби)________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата видачі завдання “______”___________________20___ р.

Керівник магістерської роботи        ________________ ________________________________

...

Скачать:   txt (169.2 Kb)   pdf (1.2 Mb)   docx (1.2 Mb)  
Продолжить читать еще 54 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club