Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Характер зв’язку особливостей вирішення Едипового комплексу у дитинстві з вибором майбутьного партнера дорослою людиною

Автор:   •  Март 11, 2019  •  Курсовая работа  •  8,081 Слов (33 Страниц)  •  64 Просмотры

Страница 1 из 33

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О. ГОНЧАРА

Кафедра педагогічної та вікової психології

КУРСОВА РОБОТА  

на тему:   « Характер звязку особливостей вирішення Едипового комплексу у дитинстві з вибором майбутьного партнера дорослою людиною »

   

                                                      Студентки другого  II курсу, групи  ДС-14-1  

      Напряму підготовки «Психологія» , 6.03.01.02

Денисенко К.С.

                                                       Керівник: к.псих.н., доцент Самошкіна Л.М.

                   Кількість балів _______            

                                                        Національна шкала _______

                  Оцінка  ECTS  _______

                                                        Члени комісії: _______ Фролова Н.В.

                                                                                 _______ Опихайло О.Б.

                                                                                 _______ Четверик-Бурчак А.Г.

                                                                                                                                               

м. Дніпропетровск, 2016 р.

Зміст

Вступ        3

Розділ 1 Стан розробки проблеми вирішення Едипового комплексу у дитинстві        6

1.1 Едипів комплекс, як складне реактивне утворення в психіці дитини        6

1.2 Історія вивчення Едипового комплексу        10

1.3 Проблеми вирішення Едипового комплексу у дитинстві        14

Висновки до першого розділу        15

Розділ 2  Аналіз вибору партнера дорослою людиною як проблеми психоаналітичних досліджень        17

2.1 Сутність поняття «вибір партнера» дорослою людиною;        17

2.2  Вибір партнера дорослою людиною в психологічних теоріях        18

Висновки до другого розділу        21

Розділ 3: Характер зв’язку особливостей  вирішення Едипового комплексу у дитинстві з вибором партнера дорослою людиною        23

Висновки до третього розділу        26

Висновки        27

Список використаної літератури        29

Вступ

Актуальність теми: данна тема є досить актуальною, бо сучасні психоаналітики визнають істотну роль Едипового комплексу у психосексуальному розвитку людини та подальшому виборі майбутнього партнера. В психоаналізі З. Фрейда комплекс Едипа (англ. оedipus complex ) одна з найважливіших концепцій його теорії. Даний феномен пояснює становлення індивіда як соціального (морального) суб'єкта і формування вищої психічної інстанції (Супер-Его), в результаті чого індивід стає особистістю . Він інтерпретує також глибинні мотиви взаємин між дітьми і батьками. Концепція комплексу Едипа, не лише відсилає до античного міфу  про Едипа, але і сама, як і багато ін. концепцій психоаналізу, певною мірою є міфом. Міфологічність не означає хибність, але символічно-алегоричну форму вираження ідеї, зазвичай для науки нехарактерну [9].

        Перше докладне міркування про явище зустрічається у фундаментальній праці Фрейда «Тлумачення сновидінь» (1899). Проте термін «Едипів комплекс» Фрейд вводить лише в 1910 році в невеликій праці «Про особливий тип вибору об'єкта у чоловіків». З тих пір термін міцно увійшов у вжиток серед психоаналітиків класичного напряму..

        З самих джерел психоаналітичної теорії Фрейд надавав Едиповому комплексу пріоритет та увагу в утворенні всіх невротичних захворювань. На Едиповій стадії відбувається розвиток основних патернів мужності і жіночності (маскулінності і фемінінності): дитина засвоює прийняту в культурі жіночу або чоловічу роль, більш-менш успішно розв'язуючи пов'язані з ними основні проблеми. За Фрейдом, успішне вирішення Едипового комплексу є ключем для психічного здоров'я людини. Невдача ж веде до неврозів і сексуальних відхилень: в цьому випадку говорять про невирішений Едипів комплекс або невирішену Едипову ситуацію. Також комплекс впливає на розгортання важливих життєвих ліній в майбутньому, в першу чергу з вибором партнера у шлюбі (або сексуального партнера як такого). Едипів комплекс негативно позначається на житті особистості, унеможливлює компромісне вирішення партнерських проблем, продуктивний розвиток подальших стосунків. Наслідки Едипового комплексу варіативні, але вони утворюють легко впізнаванний візерунок у поведінці і чоловіка, і жінки. Так, часто відбувається зміна сексуальних партнерів або ж неможливість взагалі віддати перевагу комусь з них. Причини, які проголошує людина, можуть бути нескінченно різноманітними і раціональними, а саме: несхожість характерів, відмінність в соціальному становищі, тощо. Ситуація вибору далеко не завжди відбувається «по аналогії», вона може проходити і «від супротивного». Це не має вирішальної ролі, оскільки, незалежно від мотивації, вибір в кінцевому результаті виявляється невдалим. 

...

Скачать:   txt (90.5 Kb)   pdf (306 Kb)   docx (42.5 Kb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club