Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Особливості функціонування колоквіальних абревіатур на основі аналізу англомовних періодичних видань

Автор:   •  Май 15, 2019  •  Курсовая работа  •  8,724 Слов (35 Страниц)  •  242 Просмотры

Страница 1 из 35

ЗМІСТ

 1. ВСТУП
             РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АБРЕВІІЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
 1.  Визначення понять колоквіальна абревіація, абревіація в інтернет-комунікації, SMS-скорочення.
 2.  Способи та особливості  перекладу абревіатур, проблеми, які виникають при перекладі.
 3. Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. АКРОНІМ ЯК ВИД СКОРОЧЕННЯ СКЛАДНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.

 1.  Дослідження процесу створення та трансформації акронімів.
 2.  Специфіка перекладу акронімів, їх типологія та різновиди.
 3.  Специфіка перекладу скорочень у заголовках англомовних газет.
 4.  Висновки до Розділу 2

       РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА РОЗШИФРОВКА АБРЕВІАТУР ТА АКРОНІМІВ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ.

 1.  Особливості функціонування колоквіальних абревіатур на основі аналізу англомовних періодичних видань.
 2.  Особливості функціонування термінологічної абревіації на основі аналізу англомовної преси.
 3.  Особливості функціонування акронімів на основі аналізу англомовної преси та молодіжного сленгу.
 4.  Висновки до Розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ВСТУП

Протягом останніх років ми спостерігаємо чималі зміни, що відбуваються в англомовних країнах  та нашій країні на рівні суспільства, нації, а також мови. Сучасний темп життя дає поштовх на нові тендеції та форми спілкування. У XXI столітті люди навчились спілкуватися швидко, тому мова стає більш скороченою.

Збагачення лексичного фонду англiйськоi мови вiдбуваеться завдяки формуванню у суспiльствi нових полiтичних, економiчних та культурних вiдносин, створенню нових установ та органiзацiй. А це, в свою чергу, зумовлює новi дослiдження та науковi вiдкриття.

Вiдомо, що словниковий склад нацiональноi мови має вiдповiдати актуальному характеру та темпу суспiльного життя, через це мовний тезаурус поповнюється словами для позначення нових понять.

Отже, новизна даного дослідження полягає у дослідженні феномену створення та перекладу абревіатур, який, як відомо,  не є новим, а навпаки, він майже таке ж давнє явище як і письмо, тому що люди завжди намагалися використати економічні засоби у комунікації.

Відомо, що процес створення акронімів у спілкуванні розглядався мовознавцями фрагментарно, без концентування уваги на акронімах як невід’ємному елементі обміну інформацією.

Абревіація, як специфічне мовне явище, у розвиненні сучасних мов привертала увагу багатьох вітчизняних та закордонних дослідників Д. Алєксєєва, Л. Бойченко, Є. Волошина, О. Мацько, В. Павлова, Т. Пайлза, М. Сегаля, М. Сердюк, Р. Уельза, О. Есперсена та інших.

Отже, правильне створення та використання абревіатур, акронімів є дуже важливим для порозуміння і  надійним помічником в процесах спілкування.

Курсова робота має мету дослідити переклад абревіатур  англомовної преси, проаналізувати весь зібраний матеріал, розробивши класифікацію абревіатур з врахуванням параметрів їхньої форми та значення, пояснити правопис, правила укладання та вживання абревіатур. Також мета дослідження полягає у визначенні ролі акронімів в процесі скорочення складних лексичних одиниць в сучасній англійській мові.

Поставленою в дослідженні метою передбачено виконання наступних завдань:

 • Розглянути процес абревіації як способу словотвору в сучасній англійській мові;
 • Дослідити абревіатури, що найчастіше використовуються в англомовній пресі;
 • Проаналізувати графічні особливості абревіатур;
 • Визначити акроніми як спосіб скорочення складних лексем;
 • З’ясувати місця акроніму серед інших способів скорочення;
 • Виявити, які існують проблеми перекладу абревіатур та акронімів з англомовної преси.

Об’єктом аналізу в роботі є умови формування, розвитку та перекладу нових абревіатур у процесі розвитку суспільства та найбільш поширені в онлайн-просторі та повсякденному спілкуванні акроніми англійської мови.

...

Скачать:   txt (104.9 Kb)   pdf (498.8 Kb)   docx (57.5 Kb)  
Продолжить читать еще 34 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club