Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Мовно-стилістична роль пестливих слів в дитячій поезії Ліни Біленької

Автор:   •  Апрель 5, 2021  •  Курсовая работа  •  6,767 Слов (28 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 28

ЗМІСТ

ВСТУП        2

РОЗДІЛ 1  ТВОРЕННЯ ЗМЕНШЕНО-ПЕСТЛИВИХ ФОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ        4

1.1.        Зменшено–пестливі суфікси та їх творення різних частин мови        5

1.2 Функції пестливих слів в українській мові        13

РОЗДІЛ 2 ВЖИВАННЯ  ПЕСТЛИВИХ СЛІВ В ДИТЯЧИЙ ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ        16

2.1.Призначення  пестливих слів в дитячій поезії        16

2.2.  Мовно-стилістична роль  пестливих слів в дитячій поезії Ліни Біленької        19

ВИСНОВКИ        24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        26

ВСТУП

Українська мова має розвинену систему творення зменшувано-пестливих форм, які  широко використовуються  не тільки в усному мовленні, але й у художній літературі для передачі основного значення  з відтінком зменшуваності або ніжності, близьких почуттів. Одним з найпоширеніших способів є  уживання суфіксів із пестливим значенням.  

На численність  в українській мові зменшувальних суфіксів , з допомогою яких  утворюються  нові слова , вказувалось уже в першій  граматиці живої української мови О. Павловського , що вийшла друком  у 1818р.  Саме в ній до слова «малий»  наведено такий ряд зменшувально-пестливих  утворень: маленький, малесенький, мацюпенічкий , мацюпесенький, мацюпенький [7].

Багато мовознавчих праць звертають увагу на стилістичну характеристику іменників з емоційним забарвленням і лише деякі роботи були присвячені питанням їх словотворення, такі, наприклад, «Емоційні суфікси іменників на позначення позитивної оцінки» Г. М. Сагач (1975 р.) [24] та  інші. Деякі питання утворення форм слова  із семантикою суб’єктивної оцінки  були з’ясовані у працях, присвячених морфеміці та дериватології, зокрема в «Словотвірна структура слова (відіменні деривати)» К. Г. Городенської, М. В. Кравченко (1981р.), а також «Морфеміка української мови» О. К. Безпояска та К. Г. Городенської (1987) [2; 8].

Загальновідомо, що слова можуть використовуватись не лише для називання предметів, явищ,  але й для передачі їхньої оцінки, ставлення до них мовця і навіть сили почуттів, що супроводжують таку оцінку.  В українській мові лексика з додатковими експресивно-оцінними значеннями  охоплює фактично всі повнозначні частини мови [28 с.222].

Пестлива форма слів є найуживанішою у дитячій літературі. Саме в цій літературі автори вживають слова, що легко сприймаються дитячої уявою.    Адже дитяча література відіграє  особливу роль  у загальному дитячому розвитку, формування певних навичок  та навичок сприйняття художнього тексту. Одним з таких авторів є Ліна Біленька, яка написала безліч поезій використавши пестливу форму слова.  Дослідження та аналіз  різних частин мови  із пестливими суфіксами у дитячих віршах надасть змогу виявити основні тенденції розвитку дитячої поезії, передумови уживання таких словотворчих засобів та їх стилістичну роль у  дитячій літературі. Цим і зумовлена актуальність теми курсової роботи: «Пестливі слова та їхня мовно-стилістична роль в дитячій поезії Ліни Біленької. 

Мета дослідження – проаналізувати вживання слів  з пестливими суфіксами в дитячій літературі , зокрема у дитячій поезії Ліни Біленької.

Завдання дослідження:

  • проаналізувати способи творення зменшено – пестливих форм слова ;
  • визначити функції  пестливих слів в українській мові;
  • схарактеризувати зменшено-пестливі суфікси різних частин мови ;
  • обґрунтувати потребу дослідження слів  із пестливими суфіксами в дитячому поезії ;
  • з’ясувати особливості представлення пестливих суфіксів в дитячій поезії Ліни Біленької.

Об’єктом дослідження є дитяча поезія Ліни Біленької.

Предмет дослідження – особливість  та мовно-стилістична роль вживання пестливих слів та їх мовно-стилістична роль у дитячій поезії Ліни Біленької.

Для реалізації основних завдань курсової роботи було обрано такі методи дослідження:  методи аналізу, порівняння, описовий, метод лінгвістичного спостереження.

...

Скачать:   txt (82.5 Kb)   pdf (276.3 Kb)   docx (747.6 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club