Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Особливості фразеологізмів в англійській художній літературі

Автор:   •  Март 25, 2018  •  Курсовая работа  •  4,829 Слов (20 Страниц)  •  214 Просмотры

Страница 1 из 20

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження фразеологізмів у лінгвістиці

1.1. Історія вивчення фразеологізмів у літературі

1.2. Поняття фразеологічної одиниці.

       Висновки до першого розділу

Розділ 2. Особливості фразеологізмів  в англійській художній літературі

2.1. Переклад фразеологічних одиниць

2.2 Різновиди фразеологізмів у англійській мові

2.3. Авторські фразеологізми

       Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Англійська мова має тисячорічну історію. За цей час в ній накопичилось велика кількість висловів, які люди вважають вдалими, влучними та гарними. Фразеологізми є окрасою мовної системи, надзвичайно важливим її елементом. Таким чином і виникли фразеологізми стійкі словосполучення, які сприймаються, як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Різновидами фразеологізмів є різні приказки, прислів’я, фігуральні висловлювання та різного роду крилаті вислови. Добре володіння мовою, неможливе без знання її фразеологізмів. Це надзвичайно полегшує читання  художньої літератури. Розумне використання фразеологізмів робить мову більш ідіоматичною.

Актуальність теми зумовлюється тим, що перш ніж використовувати фразеологізми доцільно, треба дослідити їх структурно-семантичні особливості. Тому що, небагато хто може правильно перекласти той чи інший вислів з англійської мови на українську чи навпаки.

Метою дослідження є:

1) дослідити історію вивчення фразеологізмів

2) проаналізувати поняття «фразеологічна одиниця»

3) розглянути типологію та різновиди фразеологізмів в англійській мові

4) розібратись на прикладах англійських творів доцільність використання фразеологізмів у тій,чи іншій ситуації

5) описати фразеологізми, вжиті в англійській художній літературі

Об'єкт дослідження: фразеологізми у сучасній англійській художній літературі літературі.

Предмет дослідження: структурно-семантичні особливості фразеологізмів у сучасній англійській художній літературі.

Структура роботи обумовлена її метою та завданнями дослідження і складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження, його мета та завдання, описуються методи та об'єкт дослідження та структура роботи.

У Розділі I: «Теоретичні засади дослідження фразеологізмів у лінгвістиці», розглядається загальна теорія фразеологізмів, їх властивості, функції у реченні та особливості застосування.

У Розділі  II: «Особливості фразеологізмів  у сучасній англійській літературі»,розглядається  дослідження використання фразових дієслів в англомовній літературі та особливості їх перекладу українською мовою.

У Висновках узагальнено знання про особливості фразеологізмів в англійській літературі.

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження фразеологізмів у лінгвістиці

1.1. Історія вивчення фразеологізмів у літературі

Визначення загального характеру фразеологізмів у мові вперше дав відомий швейцарський лінгвіст XIX ст. Ш. Баллі, який зазначив: «Фразеологізмами є сполучення, що міцно увійшли в мову». Суть фразеологізмів Ш. Баллі вбачає насамперед у семантичних ознаках. Учений говорив, що якщо в якому-небудь словосполученні кожен компонент частково або повністю втрачає своє значення, то ми можемо стверджувати, що маємо справу з фразеологічним виразом [1, с. 87]. Він також висловив низку прогресивних ідей, що знайшли втілення у подальших дослідженнях, а також виділив  чотири групи словосполучень[17, с .29].:

...

Скачать:   txt (60.6 Kb)   pdf (354.2 Kb)   docx (38.8 Kb)  
Продолжить читать еще 19 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club