Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Здоров'я i механiзми його пiдтримки

Автор:   •  Сентябрь 20, 2022  •  Контрольная работа  •  2,625 Слов (11 Страниц)  •  17 Просмотры

Страница 1 из 11

ХНЕУ ім. С.Кузнеця                Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»

ТРЕНІНГОВА РОБОТА #2

ЗДОРОВ’Я І МЕХАНІЗМИ ЙОГО ПІДТРИМКИ

[pic 1]

вивчення основних принципів збереження життя і здоров’я людини; вивчення ключових засад здорового способу життя

2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Валеологія

наука про генетичні й фізіологічні резерви організму, що забезпечують стійкість фізичного, біологічного, психологічного, соціокультурного розвитку та збереження здоров'я людини в умовах впливу на неї мінливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ.

Реакції людини на вплив зовнішніх і внутрішніх факторів реалізуються завдяки сукупності фізичних і психічних можливостей організму, показником яких є стан її здоров’я. Нині існує велика кількість різноманітних визначень цього поняття, проте найбільш точним є те, що записано в статуті ВООЗ.

Здоров’я

стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя людини, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.

Дане визначення має не зовсім науковий характер, але воно чітко показує, що здоров’я людини є складним (багаторівневим) станом, яке потребує всебічного дослідження. Для більш глибоко цього розуміння цього поняття розрізняють такі взаємопов’язані рівні здоров’я:

Індивідуальне здоров’я

здоров’я, яке сформовано як в умовах суспільства, так і на основі фізіологічних і психічних особливостей індивіда та того способу життя.

Суспільне

здоров’я

стан здоров’я населення загалом.

Таким чином, здоров’я у валеології розглядається, як здатність організму забезпечувати реалізацію генетичних програм, безумовно-рефлекторних процесів, генеративних функцій, розумової діяльності і фенотипічної поведінки людини, які дозволяють йому адаптуватися до умов макро- і мікросередовища, вести продуктивне в соціальному і економічному плані життя.

Генотип

комплекс усіх генів організму, які зумовлюють спадкові властивості.

Взаємодія генотипу і умов середовища творять фенотип організму.

Фенотип

сукупність усіх ознак і властивостей організму, що сформувалася в процесі його індивідуального розвитку.

Фенотип визначає взаємодія генотипу, тобто спадкової основи організму, з умовами середовища, в яких протікає його розвиток. Усі клінічно визначувані ознаки індивіда: зріст, вага тіла, колір очей, тип волосся, група крові, тощо є фенотипними. Хоча поняття індивідуальне і соціальне здоров’я є взаємопов’язаними, проте оцінюють їх за різними показниками.

Для характеристики індивідуального здоров'я використовують такі показники:

суб’єктивні – самопочуття, працездатність, сон, апетит;

об’єктивні – антропометричні характеристики (маса тіла, зріст, окружність грудної клітини, шиї, стегон, живота й інші), частота дихання, життєва ємність легень, пульс, артеріальний тиск та інші.

Для характеристики суспільного здоров'я використовують три групи показників:

демографічні показники – чисельність, склад, рух населення як у формі міграційних процесів, так і природного (народжуваність, смертність, природний приріст населення, середня тривалість майбутнього життя та ін.);

...

Скачать:   txt (37.5 Kb)   pdf (180.6 Kb)   docx (42.7 Kb)  
Продолжить читать еще 10 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club