Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Вплив шкідливих звичок і залежностей на стан здоров"я людини

Автор:   •  Декабрь 1, 2019  •  Курсовая работа  •  9,231 Слов (37 Страниц)  •  50 Просмотры

Страница 1 из 37

ПЛАН

ВСТУП………………………………………………………………..2

РОЗДІЛ 1. СТАН ЗДОРОВ»Я ЛЮДИНИ ТА ЧИННИКИ,

ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ…………………………………….3-9

  1. Поняття стану здоров»я людини……………………………..3-5
  2. Складові здоров»я……………………………………………..5-6
  3. Ступені здоров»я………………………………………………6-9

РОЗДІЛ 2. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ

НА СТАН ЗДОРОВ»Я……………………………………………….10-17

РОЗДІЛ 3. ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ»Я ЛЮДИНИ……………………………………………………………..18-

3.1. Тютюнопаління………………………………………………….18-25

3.2. Алкоголь…………………………………………………………26-29

3.3. Наркоманія………………………………………………………30-38

3.4. Токсикоманія…………………………………………………….38-39

ВИСНОВОК…………………………………………………………..40-41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….. 42-44

ВСТУП

Шкідливі звички і залежності набули в десятиріччя масового характеру та поставили цю проблему в центр уваги соціуму, держави і загалом світу. Актуальність роботи полягає в тому, що такі звички і залежності, що будуть розкриті в даній роботі, є не тільки медичною, а перш за все соціальною проблемою. Це пов’язано з тим, що в результаті широкого розповсюдження серед населення і збільшення осіб, що заражені ними, наноситься величезна шкода не лише здоров’ю громадян, а усьому суспільству в цілому.Особлива небезпека цього негативного явища ще й в тому, що при загальній тенденції до зростання такі звички стають дедалі «молодшими» за віком і частіше набувають жіночого виразу.

Пояснити причини, умови і фактори, що детермінують це соціальне явище, стало насущною задачею. Розгляд проблеми передбачає пошук відповідей на ряд фундаментальних питань. Епоха змін, сучасна соціально-економічна ситуація, зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, практично зруйнували раніше існуючі уявлення про норму в поведінці. За відсутності соціальних перспектив це не може не впливати на фізичне та духовне здоров’я нації. Залежність значної маси населення втілює сьогодні найбільш небезпечні для країни руйнівні тенденції. Тому проблема вивчення впливу цих звичок на організм людини відмічається особливою гостротою.

Метою дослідження є визначення впливу шкідливих звичок і залежностей на стан здоров»ялюдини.

Об’єктом виступають такі шкідливі звички і залежності, а предметом – їх вплив на організм людини.

Завдання даної роботи полягають у наступному: дати визначення поняття стану здоров»я людини; охарактеризувати основні види шкідливих звичок и залежностей.

РОЗДІЛ 1. СТАН ЗДОРОВ»Я ЛЮДИНИ ТА ЧИННИКИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

  1. Поняття стану здоров»я людини

Здоров’я — стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції.

 Охорона здоров’я громадян — одна з функцій держави. В Україні державним органом, що опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України.

У світовому масштабі охороною здоров’я займається Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Визначення поняття «здоров’я» є фундаментальною проблемою сучасної медикобіологічної науки. Оскільки це поняття має багато аспектів і обумовлене багатьма чинниками, то вимагає для свого розв’язання комплексного підходу.

Всі добре уявляють собі, що «здоров’я — добре, а хвороба — погано». Пояснити сутність здоров’я складніше, ніж сутність хвороби. Саме тому однозначного, прийнятного для всіх визначення поняття «здоров’я» поки що не існує.

У преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) говориться, що здоров’я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя.

Вважається, що здоров’я – це нормальний стан організму, який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю при функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою поміж організмом та зовнішнім середовищем при відсутності хворобливих проявів.

Тому основною ознакою здоров’я є здатність до значної пристосованості організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки цьому здоровий організм може витримувати значні фізичні та психічні навантаження, не тільки пристосовуючись до дії екстремальних чинників зовнішнього середовища, але й повноцінно функціонувати в цих умовах. Таким чином, здоров’я доцільно розглядати і як здатність організму активно та повноцінно пристосовуватись до змін оточення.

...

Скачать:   txt (124.8 Kb)   pdf (389.4 Kb)   docx (59.4 Kb)  
Продолжить читать еще 36 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club