Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Господарські зобов'язання

Автор:   •  Декабрь 20, 2022  •  Реферат  •  5,031 Слов (21 Страниц)  •  72 Просмотры

Страница 1 из 21

ПЛАН

 1. ВСТУП                                                                                                            3
 2. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ                                                5
 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ        8
 4. ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ                                                                                                            11
 5. ПІДСТАВИ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ        16
 6. ВИСНОВКИ                                                                                                 19
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                   21                                                                  

ВСТУП

Категорія «господарське зобов’язання» з’явилася завдяки науці господарського права. Хоча термін «зобов’язання» вперше виник в цивільному праві, олнак дане поняття є загальноправовим і відтак його не можна розглядати лише як цивільно-правовий інститут. Поняття зобов’язання застосовується сьогодні в різних галузях права: господарському, цивільному, податковому, бюджетному, міжнародному праві. З врахуванням специфіки галузі права, в якій застосовується конструкція зобов'язання, воно обростає специфічними ознаками, модифікується для того, щоб задовольняти тим вимогам, які висувають об'єктивні закони розвитку суспільства і економіки. Відтак особливості господарської діяльності та її правового регулювання дозволяють виділяти саме господарські зобов’язання.

Формування поняття зобов’язання з правової точки зору відбувалося протягом тривалого часу. Автор Й. Покровський у зв’язку з цим писав: “… Поняття зобов’язання пройшло в історії тривалу та складну еволюцію, і в даний час воно далеко не те, чим було на початку свого існування, в ранніх сутінках цивільного побуту”[3]. У результаті дослідження визначено, що до 1970 р. поняття зобов’язання розглядалось лише як цивільні правовідносини. Проте у 1970 р. вихід колективної монографії І.А. Танчука та В.П. Єфімочкіна “Господарські зобов’язання” став причиною кардинальних змін у вченні про зобов’язання, що сприяло виникненню різноманітних дискусій[4].

Вивченню господарських зобов’язань було приділено багато уваги зі сторони науковців, які у своїх працях деталізували та конкретизували дане поняття. Зокрема, господарськы зобов’язання, їх зміст, ознаки і підстави виникнення, розвитку та припинення стали предметом наукових праць таких фахівців у галузі прав людини, як  М. І. Брагінського, В. В. Вітрянського, Б. М. Гонгало, О. М. Вінника, О. С. Йоффе, О. О. Отраднової, А. В. Латинцева, О. В. Старцева, М. І. Панченка, С. Й. Кравчук та інших. Однак, незважаючи на значні напрацювання наукового співтовариства у сфері дослідження господарських зобов’язань на сьогоднішній час політика української держави спрямовується на те, щоб забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення  ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості. Відтак задля цього необхідно налагодження чіткого правового механізму захисту господарської системи від зловживань та застосування неправомірних механізмів з боку суб'єктів господарювання під час здійснення господарської діяльності, зокрема при здійсненні господарських зобов'язань, чим і зумовлена актуальність дослідження  обраної тематики індивідуальної  роботи.

Предметом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються в ході здійснення господарських зобов'язань.

Об'єктом дослідження реферату господарські відносини, що характеризується власними ознаками, підставами та видами.

Завданнями дослiдження роботи є:

 • визначення  поняття та встановле6ння змісту «господарського зобов’язання»; дослідження генези виникнення расизму та расової дискримінації;
 • характеристика принципів виконання господарських зобов’язань;
 • встановлення класифікаційних видів господарських зобов’язань;
 • аналіз підстав виконання господарських зобов’язань.

Робота складається з вступу, 4 розділів, висновків та списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У загальному видi зобов'язання можна визначити як вiдноснi правовiдносини, в силу яких один iз суб'єктiв зобов'язаний вчинити визначенi дiї, а iнший суб'єкт вправi вимагати вiд зобов'язаної сторони виконання цих дiй. Найбiльш повно iнститут зобов'язань опрацьований у цивiльному правi. Однак господарськi зобов'язання, загальне регулювання яких здiйснене в роздiлi IV ГК України, набули самостiйного значення.

...

Скачать:   txt (67.3 Kb)   pdf (213.3 Kb)   docx (217.9 Kb)  
Продолжить читать еще 20 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club