Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест по "Педагогике"

Автор:   •  Апрель 1, 2018  •  Тест  •  1,112 Слов (5 Страниц)  •  525 Просмотры

Страница 1 из 5

Task 1

1. Мектептерде тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негiзгi формалары:

 1. жаппай немесе бұқаралық тәрбие жұмыстары, топтың немесе үйiрменiң тәрбие жұмыстары, жеке – дара жұмыстар
 2. үйiрмелер, сенбiлiктер, жорықтар
 3. конференция, диспут, олимпиада
 4. кештер, жиналыстар, әңгiмелер
 5. сынып – сағаттары, ата-аналар комитетiмен жұмыс, т.б.

2. Отбасындағы тәрбие әдiсiне жататындар:

 1. қарым – қатынасты гуманизациялау, демократизациялау
 2. үлгi, әңгiме, әртүрлi iстердi қолдау
 3. мұғалiмдермен кездесу
 4. ата-аналар комитетiнi мәжiлiсiн өткiзу және қатысу
 5. баланың бiлiмдi қажет етуi мен қызығушылығы.

3. Кеңестік кезеңінде сынып жетекшісі қызметінің еңгізілген жылы:

 1. 1940
 2. 1934
 3. 1960
 4. 1980
 5. 2000

4. Сынып жетекшiсi жұмысының негiзгi мiндеттерiне жатады:

 1. сыныптағы оқушылардың талап-тiлектерi мен мүдделерiн және олардың жеке басының ерекшелiктерiн жан-жақты зерттеп бiлу
 2. сыныптағы пән мұғалiмдермен жұмыс жасау
 3. сыныптағы оқушылардың бейiмдiлiгiн анықтап, ынтымағы жарасқан, саналы ұжымға ұйымдастыру
 4. оқушылардың ата – аналарымен үнемi байланыс жасау
 5. барлық жауап дұрыс.

5. Сынып жетекшiсiнiң қызметiнiң бағыттары:

 1. әлеуметттік, отбасылық, тәрбиешiлiк
 2. педагогикалық және әлеуметтiк – гуманитарлық, ұйымдастырушылық, оқушылардың жалпы әрекетiн басқару
 3. гуманитарлық, компьютерлiк, саяси
 4. ұйымдастырушылық, қамқорлық, отбасылық
 5. басқарушылық, бағыттаушылық, мәдениеттiк

6. ҚР -2030 даму стратегиясындағы негізгі бағыт аударылған:  

 1. рухани  мәдениеттің қалыптасуына
 2. салауатты өмір сүруге  қалыптасуына
 3. еңбек тәрбиесіне
 4. экономикалық тәрбиесіне
 5. бос уақыт ұйымдастыруға

7. Сынып жетекшiсi зерттеу жұмысын ұйымдастыруға байланысты педагогикалық қажетті  талаптар:

 1. зерттеудi бастамастан бұрын, ең алдымен оның мақсатын анықтау
 2. зерттеу барысында оның жоспары құрылып жүйелiгiн қамтамасыз ету
 3. зерттеу барысында оқушының жеке басының мiнез – құлық ерекшелiктерiн жан-жақты танып бiлудi қамтамасыз ету
 4. зерттеу барысында жазба және талдау жұмыстарын үнемi атқару
 5. барлық жауап дұрыс.

8. Сынып сағаты өтілеуі қажет:

 1. бұйырық ретінде
 2. кешкі уақытта
 3. мектеп әкімшілігімен бірге
 4. сынып жетекшісімен ынтымақтастық түрде
 5. ата-аналармен бірге

9. Сынып жетекшiсiнiң тәрбие жұмысының жоспарлардың түрлерi:

 1. жылдық, күндiк, айлық
 2. жарты жылдық, екi күндiк, апталық
 3. жарты жылдық, айлық, апталық
 4. бес күндiк, iс –әрекеттiк, жылдық
 5. апталық, екi жылдық, айлық

10. Сынып жетекшiсiнiң тәрбие жоспарының негiзгi бөлiмiне жатпайды:

 1. сынып ұжымын ұйымдастыру
 2. оқушылардыңөзiн - өзi басқару ұйымдары және балалардың бiрлестiктерi мен өзара әрекеттерi
 3. пән мұғалiмдерi және әкiмшiлiктермен байланыс
 4. компьютер салонында жұмыс iстеу
 5. отбасы және жұртшылынпен жұмыс, жеке оқушымен жұмыс

11. Ұжымдық шығармашалық iстi ұйымдастыру кезеңдерiн көрсетiңiз...

 1. шараны өткiзу, әңгiмелесу, дайындық жұмыс, кiрiспе сөз, қорытынды
 2. шараның мақсатын белгiлеу, дайындық, кiрiспе сөз, шараны өткiзу, жоспарлау
 3. шараны жоспарлау, ұжымдық iс-қимыл, әңгiмелесу, анкета жүргiзу, қорытындылау
 4. дайындық жұмыс, ұжымдық жоспарлау, ұжымдық iс-қимыл шараны өткiзу, шараның нәтижесiн қорытындылау
 5. әңгiмелесу, шараны өткiзу, сипаттау, жоспарлау, қорытындылау

12. Сынып сағаттың атқаратын қызметтерiн белгiлеңiз:

 1. тәрбиелiк, ағартушылық, болжамдылық, бағыттаушылық, қалыптастырушылық
 2. ағартушылық, көңiл-күйшiлiк, бағыттаушылық, гуманитарлық, болжамдылық
 3. тәрбиелiк, ағартушылық, болжамдылық, үйретушiлiк, ұйымдастырушылық
 4. ағартушылық, қалыптастырушылық, когнитивтiк, бағыттаушылық, гуманистiк
 5. бағыттаушылық, гуманистiк, көңiл-күйшiлiк, болжамдық, ағартушылық

13. Ұжымдағы басқарудың ең жоғары формасы:

 1. сынып жиналысы
 2. сынып сағаты
 3. ата-аналар жиналысы
 4. педагогикалық кеңес
 5. педагогикалық консилиум

14. Тәрбие сағатын өткiзу құрылымын белгiлеңiз:

 1. кiрiспе, негiзгi, ұйымдастыру
 2. ортақ, ұйымдастыру, негiзгi
 3. ұйымдастыру, негiзгi, қорытынды
 4. ұйымдастыру, ортақ, қорытынды
 5. негiзгi, ортақ, сонғы

15. Сыныптан тыс тәрбие жұмысы дегенiмiз:

 1. оқудан тыс әртарапты әрекет баланың сабақта мүмкiн болмайтын жан – жақты дара қабiлетiн ашуға бағытталған ықпал
 2. сыныптан тыс әртүрлi тәрбие жұмысының формасы
 3. оқыту барысында ұйымдастырылатын iс-әрекет
 4. тұлғаныңәлеуметтiк қалыптасуын қамтамасыз етуде оған жағдай туғызатын мұғалiмдердiң басшылығы мен ұйымдастырылған және сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып келетiн тәрбие жұмысының дербес түрi
 5. тәрбие барысында жеке тұлғаға мақсатталған iс-әрекеттер

16. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының қызметi:

 1. ағартушылық, тәрбиелiк, дамытушылық
 2. бiлiмдiлiк, дамытушылық, тәрбиелiк
 3. бiлiмдiлiк, сипаттаушылық, дамытушылық
 4. тәрбиелiк, дамытушылық, құрабiлушiлiк
 5. дамытушылық, бiлiмдiлiк, ұйымдастырушылық

17. Тәрбие жұмысының мазмұнының ерекшелiктерi немен сипатталады....

 1. сабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұны баланың сезiмiне, әсерленуiне назар аударуды мiндеттейдi
 2. баланың практикалықәрекетiн ұйымдастыруды
 3. жаңа мағлұматарды iздеу, сабақтан тыс әртүрлi тәрбие жұмыстарын атқаруда өздiгiнен жұмыс iстеу бiлiктiлiгiн машықтандыру
 4. этикалық нормаларын сақтай бiлуге дағдыландыру
 5. барлық жауап дұрыс

18. Тәрбие жұмысының формасы дегенiмiз...

 1. ұжымдық шығармашылықәрекетiнiңәдiстемесiнде шығармашылықәрекеттiң субъектiсi тұрғысынан қарастырылатын тәрбие iсi
 2. топтыңәрекет ретiнде ұйымдастырылған тәрбие жұмысының және бiр актiсi ретiнде қарастырылатын тәрбие шарасы
 3. оқушылардың нақты тәрбие әрекетiн ұйымдастыру нұсқасын, олардыңүлкендермен өзара әрекеттестiгiн, нақтылы iстiң композициялыққұрылымын, оның мазмұнын, әдiстемесiн, өткiзу технологиясын, педагогикалық  тандауын анықтайтын тәрбие жұмысы
 4. оқушылардың оқудан тыс әрекеттерiн нақты мақсатты көздейтiн жұмыс
 5. оқыту процесiнде атқарылатын iс-шаралар

19. Тәрбие теориясын құрайды:

 1. тәрбиелiк iс-әрекет
 2. тәрбиенi әдiс – тәсiлдерi
 3. тәрбиенiң негiзгi заңдылықтары, принциптерi, ұғымдары туралы бiлiмдердiң жүйесi
 4. тәрбие үрдiсiндегi субъектiлер
 5. тәрбиелiк iс-шара

20. Тәрбие формасы – бұл ...

...

Скачать:   txt (17.5 Kb)   pdf (94.8 Kb)   docx (19.1 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club