Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Истории"

Автор:   •  Июнь 7, 2018  •  Шпаргалка  •  73,627 Слов (295 Страниц)  •  278 Просмотры

Страница 1 из 295

1. Періодизація стародавньої історії України. Трипільська культура.

Хронологічні рамки давньої історії України, її періодизація

3 чого виготовлені знаряддя праці

Головні події та їх наслідки

Форма організації суспільства

Кам’яний вік

Давній кам’яний вік (палеоліт) 3 млн — 10 тис. р. до н. е.

Від 100 тис. років до н. е. — льодовиковий період Люди навчились використовувати і добувати вогонь, шити одяг і будувати житло. 40 тис. років до н. е. поява релігії

40 тис. років до н. е. — поява людини сучасного вигляду 50 млн — 30 тис. р. до н. е. Первісне стадо 30 тис, років до н. е. — материнська родова община (матріархат)

Середній кам’яний вік (мезоліт)

10 тис. — 7 тис. років до н. е.

Поява луку і стріл

 

Новий кам’яний вік (неоліт)

6 тис. — 4 тис. років до н. е.

Виникнення скотарства і землеробства

Розквіт первіснообщинного ладу

Мідно-кам’яний вік (енеоліт)

4 тис. — 3 тис. років до н. е.

Поява племен трипільської культури

 

Бронзовий вік

3 тис. — 1 тис. років до н. е.

Перший суспільний поділ праці — відділення скотарів від землеробів

Перший суспільний поділ праці — відділення скотарів від землеробів

Залізний вік

1 тис. років до н. е.’

Другий суспільний поділ праці — відділення ремесла від сільського господарства

Розпад патріархальної родової общини, поява окремої сім’ї, зародження класів і держави .

 

Первіснообщинний лад має досить складну періодизацію, причому вчені не мають єдиної точки зору на дану проблему. В різних підручниках хронологічні рамки не завжди співпадають. В основу наведеної таблиці покладено найбільш поширений принцип періодизації — за знаряддями праці. їх удосконалення вело до прогресивних змін в усіх сферах людського життя.

В ході повільного, але невпинного процесу удосконалення знарядь праці люди набували необхідний досвід, знання, з’являлися трудові навички. Це вело не лише до кількісних, але і до якісних змін. Так, наприклад, перехід від первісного стада до родової общини означав заборону шлюбних відносин між родичами, а результатом було фізичне та інтелектуальне зміцнення людини.

Пізніше використання більш досконалих знарядь праці і полювання надало значну перевагу в суспільстві чоловікам, вони стали виробниками основних матеріальних благ. Тому матріархальна родова община перетворилась у патріархальну.

На сучасній території України знайдено біля п’ятисот залишок стоянок первісних людей, найдавніша з них на Закарпатті — датована 1 млн років до н. е. Більш пізні стоянки — це Радомишльська на Житомирщині (епоха пізнього палеоліту, 40—10 тис. років тому), а також стоянки мезолітичного періоду — Журавська на Чернігівщині, Гребениківська на Одещині, Мурзак-Коба в Криму та багато інших. В епоху енеолітуіснувала стоянка біля с. Трипілля на Київщині, від якої пішла назва цілого періоду (трипільська культура).

Поступово, з розвитком інтелекту, у первісних людей склалися релігійні уявлення, які набували різних форм. Найпоширеніші із них: анімізм — від латинського слова анімус — дух — віра в добрих і злих духів, поклоніння їм; тотемізм — від слова тотем — рід — поклоніння тваринам, яких вважали родоначальниками, предками, і фетишизм — від слова фетиш – предмет — поклоніння неживим предметам, яких наділяли надзвичайними властивостями. Поклонялись також явищам природи, сонцю, місяцю, зіркам. У більшості племен було багато божеств, тобто тогочасні люди були язичниками.

...

Доступно только на Essays.club