Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Значення економічної теорії в житті студента

Автор:   •  Апрель 5, 2021  •  Эссе  •  1,728 Слов (7 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 7

Троневська Віта

УО-12

Есе на тему:

«Значення економічної теорії в житті студента»

Кожна людина, напевно, коли-небудь ставила собі питання: «Навіщо потрібна економіка?» У житті суспільства найважливішу роль займає економічна сфера. Як і будь-яка інша наука, вона має свій інструментарій, свої закони, включає набір аксіом і доказів. У наш час економіка грає величезну роль в житті кожної людини. Для кожного студента та для мене в тому числі, знання цього предмету є не менш важливими. Значення економічної науки в житті студента має, щонайменше, три прояви:

1. Сприяння раціональній поведінці у сфері споживання, доцільному використанню індивідуальних заощаджень. Кожен студент зустрічається з проблемою раціонального розподілу власного бюджету.

2. Вміння орієнтуватись у сфері бізнесу. Більшість студентів прагнуть бути матеріально незалежними і у вільний від навчання час влаштовуються на роботу. Саме в таких ситуаціях базові знання економіки допоможуть зробити вигідний крок, цінувати власну працю та ін.

3. Допомога у прийнятті правильного рішення при виборі сфери діяльності. Вибір майбутньої професії був один із найважливіших у моєму житті, де потрібно було не лище зважити всі «за» та «проти», а й знати, які професії і чому найближчим часом можуть стати непотрібними, а які, навпаки, матимуть попит, де вища оплата праці, які ще, крім заробітної плати, існують законні джерела отримання доходів. прорахувати все на декілька кроків вперед, тут мені і знадобились знання засвоєні на предметі економічної теорії. Та на цьому проблема вибору не покинула жодного студента, адже через декілька років ми будемо обирати посаду, потім завчасно здійснювати перекваліфікацію, отримувати додаткову освіту, навчатись управляти окремими ланками виробничого процесу на підприємстві та власністю, паралельно влаштовуватись на іншу роботу (так звана подвійна зайнятість), формувати економічне та екологічне мислення та ін.;

Економічна теорія також покликана виробляти новий тип економічного мислення, яке дає змогу швидко знаходити оптимальні варіанти розвитку підприємства, галузі, раціонально використовувати ресурси тощо. Формування економічного мислення є ідеологічною функцією даної теорії. Я вважаю, що знання хоча б частини основ економіки не аби як допоможе в житті кожному з нас.

        

Троневська Віта

УО-12

Есе на тему:

«Можливість життєдіяльності людини ХХІ століття у сучасному світі без економічних знань, вмінь, навичок, компетенцій»

Чи можливий повноцінний розвиток суспільства без економіки? Чи можливе існування однієї сфери без іншого? Економічне життя суспільства багатогранне і вивчається різними економічними науками. В даному випадку мене більше цікавлять такі її сторони, як співвідношення між життям суспільства в цілому і його економічним розвитком, вплив, який чиниться економікою на суспільне життя, основні прояви економічного життя, взаємозв'язок економіки з іншими сторонами життя суспільства.

Люди починають дізнаватися про економіку в досить ранньому віці. Вони розуміють, що є безліч речей, які вони хотіли б придбати, але не завжди можуть це зробити в силу обмеженості купівельної спроможності. Я вважаю, що якщо найширші верстви населення не матимуть хоча б загальних уявлень про економічні явища, вони не зможуть діяти свідомо у ході виборних компаній, референдумів, інших загальнонаціональних або місцевих акцій.

Економічна інформованість потрібна розвинутому суспільству, яке будує своє життя на демократичних засадах. Вона є зайвою у відсталих, недемократичних суспільствах, що тримаються на економічній, неосвіченості своїх громадян.

Значення економічної науки в житті окремої людини дуже велике. Знання економічних законів сприяють раціональній поведінці у сфері споживання, доцільному використанню індивідуальних заощаджень. Економічні знання дають змогу людині орієнтуватись у сфері бізнесу, допомагають прийняти правильне рішення при виборі роботи.

...

Скачать:   txt (23.2 Kb)   pdf (151.3 Kb)   docx (781.6 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club