Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Стратегії економічних відносин України з іншими країнами світу

Автор:   •  Январь 3, 2018  •  Контрольная работа  •  5,555 Слов (23 Страниц)  •  251 Просмотры

Страница 1 из 23

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Економіка України»

(назва дисципліни)

на тему: Стратегії економічних відносин України з іншими країнами світу

Студентки 2 курсу УТ-21 групи

спеціальності «Туризм» 242    

Шульги Н. В.

Керівник ст. викл. Шамара І. М.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

                                                                Кількість балів:_____________

                                                                ____________  ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Харків – 2017 рік

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ………………………………………………………………4

  1. Основні критерії інтеграції………………………………………………..…4
  2. Стратегічні напрямки інтеграції……………………………………………..5

РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ…………………………….………...8

2.1     Форми та напрями співробітництва з Європейським Союзом………….…8

2.2     Ключові аспекти співробітництва України з країнами членами СНД…...11

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ………………………15

3.1      Співробітництво з ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ…………......15

3.2          Співробітництво з ООН та іншими міжнародними організаціями…...…16

3.3       Співробітництво з Радою Європи…………………………………….…...18

3.4            Взаємозв'язок міжнародної інтеграційної стратегії та внутрішніх економічних перетворень в Україні……………………………………………….19

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...23

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...26

ВСТУП

Обґрунтування актуальності обраної теми. Зовнішньоекономічні зв’язки стали більш актуальними і різнобічними, побудованими на основі рівноправності і взаємовигоди після того, як Україна стала незалежною, самостійною державою. Сьогодні задовольнити всі потреби населення зусиллями однієї країни важко. З цим завданням можна впоратись лише за умов добре розвинутих зв’язків з іншими країнами.

Метою проведення контрольної роботи є дослідження всіх принципів світової інтеграційної стратегії та вивчення міжнародного досвіду інтеграційних об’єднань з метою навчитись використовувати цей зарубіжний досвід для інтеграції України у міжнародні організації.

Завданням контрольної роботи є:

  • проаналізувати загальні положення формування інтеграційної стратегії України;
  • дати характеристику зовнішньоекономічним відносинам України з іншими країнами та міжнародними організаціями;
  • проаналізувати шляхи подальшого співробітництва України з країнами та міжнародними організаціями.

Об’єктом дослідження даної теми є економічні відносини України з іншими країнами світу.

Предметом дослідження контрольної роботи є стратегії економічних відносин України з іншими країнами.

Структура контрольної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

  1. Основні критерії інтеграції

В рамках міжнародної економіки інтеграція має оцінюватись з такої позиції: чи є вона кроком на шляху розвитку вільної торгівлі, чи, навпаки, є перепоною для торговельних потоків.

...

Скачать:   txt (76.2 Kb)   pdf (243.2 Kb)   docx (33 Kb)  
Продолжить читать еще 22 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club