Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналіз тенденцій розвитку та коливань

Автор:   •  Декабрь 26, 2017  •  Практическая работа  •  503 Слов (3 Страниц)  •  313 Просмотры

Страница 1 из 3

Кондратович Ю.В.

Група 3411

Практична робота

Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань

Варіант 9

Задача №1.

Динаміка урожайності плодово-ягідних насаджень в області характеризується даними:

Рік

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Урожайність плодів і ягід, ц/га

43,1

34,6

29,8

37,2

45,9

27,4

35,8

40,2

35,6

32,3

37,8

Проведіть згладжування рядів динаміки методом тричленної плинної середньої для урожайності плодів і ягід. Зробіть висновки щодо тенденції урожайності.

Рік

Урожайність плодів і ягід,

ц/га

Тричленна сума

Тричленна плинна середня

2000

43,1

-

-

2001

34,6

107,5

35,8

2002

29,8

101,6

33,9

2003

37,2

112,9

37,6

2004

45,9

110,5

36,8

2005

27,4

109,1

36,4

2006

35,8

103,4

34,5

2007

40,2

111,6

37,2

2008

35,6

108,1

36,0

2009

32,3

105,7

35,2

2010

37,8

-

-

Висновок: тенденція урожайності плодів і ягід не є чіткою.

Задача №2.

Динаміка виробництва обчислювальних і керуючих комплексів характеризується даними:

                                                                                   

Рік

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Кількість комплексів

44

51

62

70

79

85

90

94

102

а) опишіть тенденцію чисельності керуючих комплексів лінійним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівняння;

б) припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікуваний рівень виробництва у 2011 та 2012 рр.;

в) з імовірністю 0,95 визначте довірчі межі прогнозного рівня;

г) оцініть сталість динамічного ряду.

Лінійний тренд  має вигляд уt=a+bt, де уt - рівні ряду, звільнені від коливань, вирівняні по прямій; а - початковий рівень ряду в момент чи  період, прийнятий за початок відліку часу; b - середній абсолютний приріст (середня зміна за одиницю часу), константа тренда.

Обчислимо параметри трендового рівняння.

Рік

Кількість комплексів, yt

t

t*yt

t2

урозр

(yt-yрозр)2

2002

44

-4

-176

16

46,4

5,9

2003

51

-3

-153

9

53,6

6,9

2004

62

-2

-124

4

60,8

1,4

2005

70

-1

-70

1

68,0

3,9

2006

79

0

0

0

75,2

14,3

2007

85

1

85

1

82,4

6,6

2008

90

2

180

4

89,6

0,1

2009

94

3

282

9

96,8

8,0

2010

102

4

408

16

104,0

4,1

Разом:

677

0

432

60

677,0

51,2

[pic 1]

[pic 2]

Отже, лінійний тренд має вигляд yt = 75,2 + 7,2t, тобто середній рівень кількості комплексів становив 75,2 ум.од.., щорічно він зростає у середньому на 7,2 ум.од..

Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, очікуваний рівень виробництва у 2011 році становитиме: yt = 75,2 + 7,2*5 = 111,2 ум.од., а в 2012 році: yt = 75,2 + 7,2*6 = 118,4 ум.од..

...

Скачать:   txt (7.4 Kb)   pdf (151.5 Kb)   docx (19 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club